Rekenen of wiskunde is niet voor iedereen even eenvoudig. Toch kun je in het dagelijks leven én beroepsmatig niet zonder. Zeker voor mensen die werken in de procesindustrie zijn rekenen en wiskunde steeds belangrijker.
Processen worden geautomatiseerd, machines worden ingewikkelder.Het opfrissen of doorontwikkelen van uw wiskundekennis is dus geen overbodige luxe.

Summa Procestechnologie biedt cursussen rekenen/wiskunde op mbo-niveau (1-4). Naar gelang het niveau komen onder meer aan bod: positieve en negatieve getallen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen, breuken, procenten, kwadrateren, worteltrekken, afronden, vergelijkingen met één onbekende, omtrek en oppervlakte, volume, tabellen en diagrammen.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.