Het werken met chemische middelen of processen is niet altijd zonder gevaar. Extra kennis van deze stoffen en methoden is dus voor alle medewerkers binnen een organisatie van belang. De cursus Basischemie zorgt voor veiliger werken en daarmee voor een fundamentele verbetering van de veiligheid in een bedrijf.
De cursus Basischemie is ontwikkeld voor medewerkers van bedrijven die direct of indirect te maken hebben met chemische producten en/of processen. Denk aan bedrijven in de procesindustrie, farmacie en logistieke bedrijven die te maken hebben met de opslag van gevaarlijke stoffen.

De cursus Basischemie verhoogt de kennis en het begrip van chemie voor operators, logistiek medewerkers en monteurs. Het doel is veilig(er) werken en een betere communicatie over het proces. Uiteindelijk draagt dit bij aan een veiliger werksituatie. De cursus omvat zeven modules basischemie. Op aanvraag zijn modules ook bedrijfsspecifiek in te vullen. U kunt als organisatie dus zelf bepalen welke onderwerpen hier aan bod komen. Elke module omvat een dagdeel klassikale begeleiding. De cursus wordt afgerond met een bewijs van deelname.

Onderwerpen die worden behandeld zijn onder meer:

  • Periodiek systeem en atoombouw, bouw van moleculen (zouten, moleculaire stoffen)
  • Reactievergelijkingen en rekenen aan reacties
  • Zuren en basen (inclusief pH)
  • Evenwichtsreacties (ligging en beïnvloeding) en reactiesnelheid
  • Organische chemie (naamgeving en specifiek functionele groepen)
  • Redox (reacties met electronen overdracht)
  • Veiligheid (opslag stoffen, brand en blussen, pbm’s)

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.