Het Summa College en Steriak hebben in nauwe samenwerking met de SVN een scholing ontwikkeld voor medewerkers van sterilisatiebedrijven die zich (opnieuw) willen bekwamen in microbiologie, het reinigen/desinfecteren en het steriliseren van medische hulpmiddelen.

Deze scholing is voor alle professionals die patiëntveiligheid belangrijk vinden en is erop gericht om de actuele kennis in het dagelijks werk toe te passen.

De scholing is opgebouwd uit een digitaal leertraject in combinatie met drie workshops bij Summa Zorg.

  • SVN
  • ROC Leiden
  • Deltion Zwolle
  • Heart consultancy

Deze scholing richt zich op de patiëntveiligheid en de huidige, snel veranderende eisen en richtlijnen van het vakgebied. We gaan in op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten met betrekking tot:

  • microbiologie en hygiëne
  • reinigen/desinfecteren van medische hulpmiddelen
  • sterilisatie van medische hulpmiddelen

Er is een duidelijke samenhang tussen de onderdelen. Het eerste deel geeft een inleiding in de microbiologie en gaat verder met de hygiënevoorschriften volgens de huidige richtlijnen. Het doel van dit onderdeel is inzicht te krijgen in de besmettingsketen en weten waar uw aandeel ligt. Het tweede deel behandelt de verschillende aspecten van reinigen en desinfectie van medische hulpmiddelen, met als doel kennis op te frissen en te actualiseren. In het derde en laatste deel wordt het  sterilisatieproces van medische hulpmiddelen uiteengezet.

Lesmateriaal

U krijgt toegang tot een digitaal leerpakket. Het lesmateriaal is gebaseerd op het boek 'Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom' van de auteur Jan Huys. De scholing is zo opgezet dat u de leerstof in eigen tempo tot u kunt nemen. Ook zijn er oefentoetsen in het programma opgenomen.

Workshops

In april is er een bijeenkomst bij Summa Zorg in Eindhoven. Met medecursisten volgt u 3 workshops. De inhoud van deze workshops is een praktijkgerichte verdieping van de bovenstaande onderwerpen. De workshops worden gegeven door ervaren docenten, onder wie Jan Huys.

Kortom: een scholing die zowel theoretisch als praktisch een goed vervolg biedt om op een zelfstandige, maar vooral verantwoorde wijze te kunnen reinigen, desinfecteren en steriliseren.

Deel 1: E-learningpakket
U ontvangt een digitaal leerpakket waarin is opgenomen: 

•    instaptoets 
•    digitaal lesmateriaal in de vorm van 3 e-learning modules inclusief 3 online colleges over de onderwerpen: 
-    microbiologie 
-    reinigen en desinfecteren 
-    steriliseren 
•    aanvullend ondersteunend lesmateriaal, zoals filmpjes/fotomateriaal en zelftoetsing.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het eerder aangegeven boek van Jan Huys.

Deel 2: Bijeenkomst

Op 21 november 2017 neemt u deel aan de workshops bij Summa Zorg van 18.00 tot 21.00 uur. In drie korte lessen wordt praktijkgericht een vervolg gegeven aan de 3 online colleges. Deze colleges worden verzorgd door ervaren docenten onder wie Jan Huys.

Deel 3: Eindtoets

Na 21 november wordt via de leeromgeving Steriak de eindtoets klaargezet. Je ontvangt direct de uitslag en de mogelijkheid om de toets één keer te herkansen. 
Ha het behalen van de eindtoets wordt de scholing afgesloten met een verklaring die recht geeft op accreditatiepunten bij de SVN.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.