Het Summa College en Steriak hebben in nauwe samenwerking met de SVN een scholing ontwikkeld voor medewerkers van sterilisatiebedrijven die zich (opnieuw) willen bekwamen in microbiologie, het reinigen/ desinfecteren en het steriliseren van medische hulpmiddelen.

Deze scholing is voor alle professionals die patiëntveiligheid belangrijk vinden en erop gericht om de actuele kennis in het dagelijks werk toe te passen.

Na afronding ontvangt u een verklaring die recht geeft op accreditatiepunten bij de SVN.

De scholing is opgebouwd uit een digitaal leertraject in combinatie met drie workshops bij Summa Maatschappij en Gezondheid.

Voor sterilisatiemedewerkers

De scholing richt zich op de patiëntveiligheid en de huidige, snel veranderende, eisen en richtlijnen van het vakgebied. We gaan in op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten met betrekking tot:

 • microbiologie en hygiëne
 • reinigen/desinfecteren van medische hulpmiddelen
 • steriliseren van medische hulpmiddelen.

Er is een duidelijke samenhang tussen de onderdelen. Het eerste deel geeft een inleiding in de microbiologie en gaat verder met de hygiënevoorschriften volgens de huidige richtlijnen. Het doel van dit onderdeel is dat u inzicht krijgt in de besmettingsketen en weet waar jouw aandeel ligt.

Het tweede deel behandelt de verschillende aspecten van reinigen en desinfectie van medische hulpmiddelen met als doel kennis op te frissen en te actualiseren.

In het derde en laatste deel wordt het sterilisatieproces van medische hulpmiddelen uiteengezet.

U krijgt toegang tot een digitaal leerpakket.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het boek “Sterilisatie van medische hulpmiddelen met stoom” van de auteur Jan Huys. De scholing is zo opgezet dat u de leerstof in eigen tempo tot u kunt nemen. Ook zijn er oefentoetsen in het programma opgenomen.

De inhoud van de drie workshops is een praktijkgerichte verdieping van de bovenstaande onderwerpen. De workshops worden gegeven door ervaren docenten, onder andere Jan Huys.

Kortom: een scholing die zowel theoretisch als praktisch een goed vervolg biedt om op een zelfstandige, maar vooral verantwoorde wijze te kunnen reinigen, desinfecteren en steriliseren.

Het programma ziet er als volgt uit:

 27-10-2020  Toegang tot e-learning. Hiervoor krijg je per mail een toegangscode/groepssleutel.
 24-11-2020 Workshops op het Summa College. 
Locatie: Willem de Rijkelaan 3 te Eindhoven
 08-12-2020 Eindtoets in de e-learning moet zijn gemaakt
 05-01-2020  Bij het behalen van de eindtoets krijg je een verklaring van deelname die recht geven op 30 accreditatie punten in het SVN-register


Het programma op 24-11-2020 ziet er volgt uit:

17.30-18.00 uur  Ontvangst met soep en broodjes
18.00-19.10 uur Groep 1: workshop 1 Microbiologie & Hygiëne door docent Hermiene Bakker 
  Groep 2: workshop 2 Desinfecteren & sterilisatie door docent Jan Huijs
19.10-19.20 uur Pauze
19.20-20.30 uur  Groep 1: workshop 2 Desinfecteren & sterilisatie door docent Jan Huijs
Groep 2: workshop 1 Microbiologie & Hygiëne door docent Hermiene Bakker 
20.30-21.00 uur   Practicum handschoenen door docent Hermiene Bakker                                                                

Deel 1 E-learningpakket

 • instaptoets
 • digitaal lesmateriaal in de vorm van 3 e-learning modules inclusief 3 online colleges over de onderwerpen:
  • microbiologie
  • reinigen en desinfecteren
  • steriliseren
 • aanvullend ondersteunend lesmateriaal, zoals filmpjes/fotomateriaal en zelftoetsing.

Het lesmateriaal is gebaseerd op het eerder aangegeven boek van Jan Huys.

Deel 2 Bijeenkomst

In drie korte lessen wordt praktijkgericht een vervolg gegeven aan de drie online colleges. Deze colleges worden verzorgd door ervaren docenten onder wie Jan Huys.

Deel 3 Eindtoets

De eindtoets kan pas gemaakt worden nadat u minimaal 50% van het digitale lesmateriaal hebt doorlopen.

U ontvangt direct de uitslag en hebt de mogelijkheid om de toets één keer te herkansen.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.