De cursus richt zich op het aanleren van de beroepsmatige vakhandelingen van booglassen met niet-afsmeltende elektrode in inert beschermgas op niveau 2 volgens de richtlijnen van het NIL.
Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgelegde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen.

Op niveau 2 moet de cursist een keuze maken uit twee categorieën, namelijk: 
1. werkstukken van roestvast staal (TIG 2 RVS)

2. werkstukken van aluminium (TIG 2 AL).

Graag bij de aanmelding duidelijk de keuze op het aanmeldingsformulier aangeven.

Het zijn klassikale lessen bestaande uit 20% theorie en 80% praktijkopdrachten. 
Individuele aandacht voor elke cursist en het zelfstandig vervaardigen van werkstukken staan centraal.

De cursus bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen: 
- lezen en interpreteren van lassymbolen voor laswerk;

- instellen van TIG-lasapparatuur;

- voorbewerken van de niet-afsmeltende elektrode;

- kiezen van beschermgas en toevoegmateriaal;

- hecht- en aflasvolgorde, rekening houdend met krimpvorming;

- lassen van samengestelde werkstukken in de lasstanden PA, PB en PF:

1. van roestvast staal opgebouwd uit plaaten pijpmateriaal (TIG 2 RVS);

2. van aluminium opgebouwd uit plaat- en pijpmateriaal (TIG 2 AL);

- toepassen van veiligheidsvoorschriften behorende bij de laswerkzaamheden.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.