De cursus richt zich op het aanleren van de beroepsmatige vakhandelingen van booglassen met niet-afsmeltende elektrode in inert beschermgas op niveau 3 volgens de richtlijnen van het NIL.
Na de cursus moeten de deelnemers de omschreven en vastgelegde vaardigheden zelfstandig kunnen uitvoeren aan de hand van de gebruikelijke tekeningen.

Op niveau 3 moet de cursist een keuze maken uit twee categorieën, namelijk:

  • werkstukken van roestvast staal (TIG 3 RVS)
  • werkstukken van aluminium (TIG 3 AL).

Graag bij de aanmelding duidelijk de keuze op het aanmeldingsformulier aangeven.

Het zijn klassikale lessen bestaande uit 20% theorie en 80% praktijkopdrachten. Individuele aandacht voor elke cursist en het zelfstandig vervaardigen van werkstukken staan centraal.

De cursus bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:

-lezen en interpreteren van lassymbolen voor laswerk; 
-bepalen van de juiste instellingen van de apparatuur, toevoegdraad, beschermgas en nietafsmeltende elektrode; 
-stellen en hechten met juiste vooropening van te lassen werkstukken, rekening houdend met krimp krimpvorming; 
-lassen van samengestelde laswerkstukken in alle lasstanden voor:

1. werkstukken van roestvast staal opgebouwd uit plaat- en pijpmateriaal;

2. werkstukken van aluminium opgebouwd uit plaat- en pijpmateriaal;

- theoretische onderwerpen zoals materiaal- en lasonderzoek (ultrasoon, röntgen, buigproef, enz.);

- toepassen van veiligheidsvoorschriften behorende

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.