Steeds meer bedrijven gaan over van conventionele machines naar CNC-aangestuurde machines. Efficiënt gebruik van deze machines vereist zeer specifieke kennis en vaardigheden. In de cursus wordt gebruik gemaakt van simulatieapparatuur.
Technologische ontwikkeling en vernieuwingen zijn aan de orde van de dag in de metaalverwerkende industrie. Dit geldt ook voor het gebruik van de machines. CNC staat voor Computer Numerical Control; een meer computergestuurde aanpak.

 • opbouw CNC machine, wat is CNC?
 • lay-out cartesisch assenstelsel op CNC machines
 • soorten en functie van nulpunten en referentiepunten
 • werken absolute en incrementele bematingen
 • G-codes voor machine instellingen bij frezen
 • rechtlijnig programmeren met G1 of G0 of L
 • cirkelvormen programmeren met G2 en G3 of C
 • programmeren van afschuiningen en afrondingen
 • programmeren met radiuscompensatie en contour in- en uitlopen
 • voor- en nafrezen van contouren
 • programma's testen/simuleren met behulp van CNC simulatiesoftware

Besturingsvarianten 
Siemens 840 D 
Heidenhain 426 Dialoog  

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.