Steeds meer bedrijven gaan over van conventionele machines naar CNC-aangestuurde machines. Efficiënt gebruik van deze machines vereist zeer specifieke kennis en vaardigheden. In de cursus wordt gebruik gemaakt van simulatieapparatuur.
Technologische ontwikkeling en vernieuwingen zijn aan de orde van de dag in de metaalverwerkende industrie. Dit geldt ook voor het gebruik van de machines. CNC staat voor Computer Numerical Control; een meer computergestuurde aanpak.

  • programmeren van eenvoudige cycli (gaten, kamers en gleuven)
  • programmeren van programmadeel herhalingen
  • programmeren met behulp van onderprogramma's
  • nulpunt verschuivingen
  • assenstelsel rotaties
  • programma's testen in simulatiesoftware en in machinebesturing

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.