De cursus is een doorgroeifunctie voor verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Het accent in deze functie ligt op meer verantwoordelijkheid, meer afstemming van verschillende werkzaamheden en zorgvernieuwing.
 

Logo cursus zorg EVV

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Methodisch werken met een zorgplan
  • Multidisciplinair overleggen
  • Coördinatie en continuïteit van zorg
  • Communicatie en onderhandelen
  • Zorgdragen welzijn en woon/leefklimaat
  • Vraaggericht werken
  • Problemen signaleren en oplossen
  • Kwaliteit van zorg en professionalisering

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.