In deze cursus worden basiskennis en vaardigheden bijgebracht die iedereen in de verspanende industrie behoort te bezitten. Je leert efficiënt gebruik te maken van materialen en machines die zeer specifieke kennis en vaardigheden vereisen.
De metaalverwerkende industrie is voortdurend onderhevig aan technologische ontwikkelingen en vernieuwingen. Daarbinnen is een belangrijke ontwikkeling dat steeds meer bedrijven overgaan naar efficiënt werken voor zowel materiaal, machine en tijdsbesteding.

•    Freesmachine bedrijfsklaar maken, noniussen en/of digitale positie-indicties aflezen en instellen. 
•    Span methodes van frezen herkennen en toe-passen. 
•    Met mantelkopfrees vlak, mantelkopfrees / tweesnijder uitsparingen en rechte hoeken frezen. 
•    Met tweesnijder en of meersnijder rechte doorlopende gleuven frezen. 
•    Met tweesnijder en of meersnijder één / of tweezijdig, en vierzijdig begrensde gleuven frezen. 
•    Schuine vlakken, rechte, scherpe en stompe hoeken frezen. 
•    Trapezium, en V gleuven frezen. 
•    Holle en bolle radiussen frezen. 
•    Op basis van een werktekening en een werkopdracht:

  1. werktekening lezen en interpreteren.
  2. bewerkingsvolgorde en werkmethode bepalen.
  3. materiaal uittrekken.
  4. erspaningsgegevens berekenen, toepassen en vastleggen
  5. snij-, span- en meetgereedschappen selecteren.
  6. stellen te bewerken producten.

•    Producten meten en keuren. 
•    Werken volgens gestelde kwaliteitseisen. 
•    Werken volgens gestelde veiligheidsvoorschriften

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.