Summa Maatschappij & Gezondheid biedt een opleidingstraject aan, dat opleidt tot het behalen van het mbo-certificaat “Helpende plus”. Dit traject wordt aangeboden via de Beroepsbegeleidende Leerweg (bbl).

Met dit keuzedeel is de beginnend beroepsbeoefenaar bekwaam in eenvoudige verzorgende vaardigheden die in het werkveld van zorg en welzijn veel gevraagd worden. Zij kan werken volgens protocollen die bijvoorbeeld een rol spelen bij het verzamelen van gegevens via meten van de pols en temperatuur, het toedienen van medicatie, het druppelen van ogen, oren of neus van de cliënt en het aan- en uittrekken van steunkousen. De beginnend beroepsbeoefenaar kan afwijkingen bij de cliënt signaleren en daar adequaat mee omgaan en handelen in acute situaties. Zij weet waartoe ze zelf bevoegd is en wanneer ze de expertise van andere deskundigen moet inroepen.

De arbeidsmarktkansen voor studenten/werknemers die het keuzedeel Helpende plus hebben gevolgd worden vergroot. De Helpende Zorg en Welzijn met een Plus keuzedeel is namelijk breder in te zetten in de zorg. In het keuzedeel is o.a. aandacht voor de grenzen van het handelen, het signaleren en observeren van afwijkingen en hoe daarmee om te gaan. In de werkzaamheden zoals die zich nu voordoen (zorg meer thuis, andersoortige ondersteuning), is dat een belangrijke vaardigheid. Het voorliggende keuzedeel heeft, voorzien van een certificaat, daarmee zowel voor de studenten/werknemers (extra kansen op de arbeidsmarkt) als voor de werkgevers (niveau 2’ers zijn breder inzetbaar, waardoor tekorten worden gevuld) een meerwaarde. Het civiel effect van deze scholing wordt met een landelijke erkenning in de vorm van een keuzedeel met een certificaat vergroot.

De inhoud van de scholing is beschreven in het Keuzedeel mbo Helpende plus, zie www.sbb.nl

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.