Het doel van de cursus is opleiden van lastechnisch kader dat in een bedrijf belast is met toezicht op uitvoering van laswerk en verantwoordelijk is voor de lastechnische aspecten bij de voorbereiding, de vervaardiging, de kwaliteitsbewaking, de lasprocessen en bedrijfstechnische facetten van het lassen bij het productieproces.
De opleiding staat onder toezicht van het Nederlands Instituut voor Lastechniek en wordt gegeven overeenkomstig de richtlijnen van het International Institute of Welding (IIW).

De opleiding wordt gegeven als avondcursus en bestaat uit de volgende onderwerpen:

Leerstofprogramma:

  • Lasprocessen en apparatuur;
  • Materialen en materiaalgedrag bij het lassen;
  • Constructie en ontwerp;
  • Fabricage en toepassingen;
  • Praktijk.

De examens worden afgenomen door het Nederlands Instituut voor Lastechniek. De cursus wordt voor het theoriedeel per blok afgesloten met een examen en voor de praktijk met twee proefstukken in twee verschillende lasprocessen volgens de voorschriften die zijn vastgesteld door het International Institute of Welding (IIW).

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.