Een goed (voor)leesklimaat draagt bij aan de kwaliteit van het basisonderwijs en aan de educatieve kwaliteit van de kinderopvang.
Dit is een speerpunt van het Rijk. Een goed (voor)leesklimaat wordt gecreëerd door een (voor)leesbeleid te formuleren, door randvoorwaarden te realiseren waaronder dit beleid tot een succes kan worden en door het beleid te vertalen in activiteiten die op locaties worden uitgevoerd.

Doel:
Na het afronden van deze cursus kunt u op een kinderdagverblijf of in de BSO de rol van voorleescoördinator vervullen en op de basisschool, in een voorschoolse instelling of de bibliotheek de rol van leesconsulent. U bent gespecialiseerd in het stimuleren van leesplezier en daarmee draagt u bij aan de taal en leesontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.

U leert kinderen, collega’s en ouders bij (voor)leesactiviteiten te enthousiasmeren, adviseren en begeleiden

  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van het leesbevorderingsbeleid.
  • Realiseren van randvoorwaarden.
  • Maken van activiteitenplannen en uitvoeren van projecten voor leesbevordering.
  • Kennis om de monitor (een leerlingvolgsysteem voor leesbevordering) af te nemen en de resultaten te vertalen in beleid en activiteiten.
  • Specialistische kennis over de verschillende leeftijdsgroepen met betrekking tot (voor)lezen.
  • Kennis met betrekking tot het belang van voorlezen, het bevorderen van leesplezier (ook voor kinderen met leesproblemen).
  • Het vormgeven van ouderparticipatie bij (voor)leesactiviteiten.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.