Wat kan de buitenschoolse opvang betekenen voor kinderen met probleemgedrag? U leert te kijken naar de verschillende oorzaken van 'lastig gedrag' van kinderen.

Wordt dit gedrag veroorzaakt door omgevingsfactoren, zoals: scheiding, de komst van een broertje of zusje, Sinterklaas etc.? Of komt het gedrag voort uit een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD/ADD of ASS? Tijdens de training wordt ook aandacht besteed aan de interactie van het kind met de pedagogisch medewerker, conflicthantering, inrichting van de ruimtes.

Omgaan met lastig gedrag in de buitenschoolse opvang


Programma:
Tijdens deze training komt onder andere aan de orde:

  • Kenmerken van ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD/ADD en ASS
  • Begeleiding van kinderen met ‘lastig gedrag’
  • Interactie van het kind met een pedagogisch medewerker
  • Inrichting van de ruimte
  • Routines en materialen
  • Omgaan met ouders

Werkwijze:
Met behulp van filmpjes en praktijkopdrachten worden vaardigheden geoefend tijdens de training. Er wordt tevens een portfolio opgebouwd. Op verzoek kunnen wij advies uitbrengen aan leidinggevenden met betrekking tot de implementatie.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.