School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is bedoeld voor iedereen die grip wil krijgen op wat er in de interactie tussen leraar en leerling gebeurt.
Het tijdig herkennen van niet ondersteunende interactie maakt het mogelijk patronen te doorbreken. Inzicht en reflectie hierop maken professioneel handelen mogelijk.

SVIB kan zich ook richten op de leerling die problemen ervaart, hij/zij wordt medeverantwoordelijk gemaakt voor oplossingen en blijft daarmee eigenaar van de eigen ontwikkeling.

Het doel van begeleiding is dat de hulpvrager leert en verandert.  Bij begeleiding gaat het erom dat je meer inzicht krijgt en daarmee meer mogelijkheden. Dit kan op allerlei zaken betrekking hebben, zoals

  • Het functioneren van de leraar met betrekking tot een individueel kind of de groep,
  • Het eigen welbevinden en competentiegevoel,
  • De leerling actief te betrekken bij zijn eigen ontwikkelingsproces.
Werkwijze van de methode SVIB

Voordat de opname gemaakt wordt, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Kennismaking en  het formuleren van doelen staat hierin centraal. Daarna worden er afspraken gemaakt over de opname. Welke situatie wordt gefilmd? Naar aanleiding van de opname volgt er een feedbackgesprek. Het traject kan verder bestaan uit vervolggesprekken en vervolgopnamen waarin de eigen ontwikkeling centraal staat.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.