De training VierVVE voor 2-4 jarigen is het resultaat van een gezamenlijk ontwikkeltraject dat de vier organisaties CED-Groep, Cito, De Activiteit en het Nederlands Jeugdinstituut zijn aangegaan als vertegenwoordigers van de respectievelijke vve-programma’s Uk en Puk, Piramide, Startblokken van Basisontwikkeling en Kaleidoscoop. 

Doel van de training is dat iedere pm’er zich de basisprincipes van het leren en zich ontwikkelen van jonge kinderen eigen maakt en weet hoe deze ontwikkeling te steunen en te stimuleren is. Het vergroten van fundamentele kennis en inzichten en het leren inzetten van de bijbehorende vaardigheden is de kern van deze training.

Inhoud

De training bestaat uit 2 modules. Beide modules bestaan uit 6 bijeenkomsten van 3 uur en zijn ook afzonderlijk te volgen.

De training heeft onder andere als inhoud de 5 pijlers namelijk:

  • Zo speel ik de hoofdrol (pijler pm’er/interactievaardigheden)
  • Zo zorg ik voor een interessant aanbod op mijn groep (pijler kind, talentendriehoek)
  • Zo richt ik een rijke speelleeromgeving in (pijler ‘omgeving/materiaal’)
  • Zo organiseer ik dat (groepsmanagement)
  • Zo zet ik planmatig in op groei (opbrengstgericht werken)

De training wordt gegeven door een team van speciaal hiervoor opgeleide trainers.

Module 1 van de Basistraining VierVVE bestaat uit zes bijeenkomsten van 3 uur en een korte afsluitende bijeenkomst met presentaties/certificering, drie individuele coachingsuren (ongeveer 5 maanden)

Module 1 en 2 samen van de basistraining VierVVE bestaat uit 12 bijeenkomsten van 3 uur, vijf individuele coachingsuren. De training duurt in totaal ruim een jaar.

In de periode tussen de trainingsbijeenkomsten oefenen de deelnemers in hun groep aan de hand van de praktijkopdrachten en houden ze een portfolio bij om hun leerproces te volgen.

Invalkrachten of medewerkers met een korte aanstelling volgen over het algemeen alleen module 1. Zij verwerven daarmee voldoende bagage om mee te draaien in een vve-groep samen met vve-gekwalificeerde pedagogische medewerkers.

 Na het succesvol afronden van module 1 én 2 zijn deelnemers/vaste medewerkers startbekwaam voor het werken op een vve-locatie.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.