De werkbegeleider is de persoon die de student introduceert en inwerkt in het werkveld, de hiaten signaleert in het leerproces en de begeleidings- en evaluatiegesprekken voert.

Tijdens deze cursus leert u over de kern van begeleiden en begeleidende vaardigheden, oefent u gesprekstechnieken en leert u begeleidend beoordelen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 9 september 2020

De cursus bestaat uit vier dagdelen van 9.00 uur tot 13.00 uur waar één module wordt behandeld.

  Inhoud

 

Module 1: De kern van begeleiden: 23 september 2020

 • Korte introductie en kennismaking.
 • Rol en verantwoordelijkheid van een werkbegeleider.
 • Het leerklimaat en leervoorwaarden.
 • Leervoorkeuren.
 • Het leerproces en begeleiden bij het leerproces (leerdoelen, leerwerkplan, evalueren en reflecteren).

 

Module 2: Begeleidende vaardigheden: 7 oktober 2020

 • Begeleidingsstijlen bij leervoorkeuren.
 • Motivatie en zelfvertrouwen.
 • Feedback geven en ontvangen.
 • Oefenen met feedback geven en ontvangen.

 

Module 3: Gesprekstechnieken oefenen: 28 oktober 2020

 • Gesprekstechnieken (LSD, GGD)
 • Coachen: wat is dat?
 • Stappen van het coachingsproces
 • Oefenen met gesprekstechnieken (LSD en Feedback)

 

Module 4: Begeleidend beoordelen: 4 november 2020

 • Wat is (ontwikkelgericht) beoordelen?
 • Het beoordelingsproces.
 • Beoordelingsinstrumenten.
 • Beoordelen van professioneel gedrag.
 • Waar moeten verslagen en bewijslast aan voldoen?
 • Communicatiestijlen.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.