Lesgeld / Cursusgeld

Op de website van DUO vind je meer informatie over het hoe en wanneer betalen van lesgeld/cursusgeld. 

Het Noodfonds van Stichting Beheer Activa (SBA) voorziet niet in tegemoetkoming in de kosten van lesgeld/cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor gezinnen met minimale financiële middelen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming van de studiekosten aan te vragen via het noodfonds van Stichting Beheer Activa (SBA). Studiekosten van bijvoorbeeld boeken, laptop of bedrijfskleding worden vergoed. Elke aanvraag wordt begeleid door jouw loopbaandocent of mentor. De manier waarop je kunt aantonen dat jij aanspraak kan maken op de noodfondsprocedure is opgenomen in het  Reglement Noodfonds BSA (pdf). Ga bij twijfel het gesprek aan met je loopbaandocent/mentor.

Een aanvraag kan ingediend worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar, dus als je al gestart bent met de opleiding. Toekenning en verstrekking van leermiddelen op basis van vouchers/e-mails van leveranciers vindt binnen enkele werkdagen plaats. Er worden geen facturen van studenten/ouders vergoed.

Procedure studenten jonger dan 18 jaar óf eerder bekend bij Stichting Leergeld

Ben je jonger dan 18 jaar of ben je wel al 18 jaar maar is jouw gezin bekend bij Stichting Leergeld, dan begeleidt de Stichting Leergeld jou bij het verzamelen van bewijsstukken. Zij doet onderzoek naar je financiële situatie. Met dit bewijsmateriaal neem je contact op met je loopbaandocent/mentor die samen met jou de digitale aanvraag doet.  
Het Summa College heeft met een groot aantal Stichtingen Leergeld afspraken gemaakt over genoemde begeleiding bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Neem contact op met Stichting Leergeld in jouw gemeente om een aanvraag hiervoor te doen. Hier vind je meer informatie.

Procedure studenten van 18 jaar en ouder

Als je ouder bent dan 18 jaar en jouw financiële situatie is niet bekend bij Stichting Leergeld dan ga je in gesprek met je loopbaandocent/mentor om jouw financiële situatie in beeld te brengen. Samen met je loopbaandocent dien je de digitale aanvraag bij het Noodfonds SBA in.

Vervolg procedure na indiening

De aanvraag wordt ingediend, jij ontvangt op je school e-mailadres een ontvangstbevestiging en daarna de uitslag van de beoordeling van de aanvraag. 
Bij een positief besluit ontvang je van de leveranciers van de aangevraagde leermiddelen een e-mail over de wijze waarop de bestelling kan worden gedaan. Er hoeft geen geld te worden voorgeschoten, er wordt géén geld overgemaakt aan de aanvrager. Er worden geen facturen achteraf vergoed. De toegekende leermiddelen zijn op naam verstrekt en alleen door de aanvrager te bestellen.

Vragen

Heb je een algemene vraag met betrekking tot betalingen? Stuur dan een e-mail

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.