Noodfonds

Lesgeld / Cursusgeld

Op de website van DUO vind je meer informatie over het hoe en wanneer betalen van lesgeld/cursusgeld. Het Noodfonds van Stichting Beheer Activa (SBA) voorziet niet in tegemoetkoming in de kosten van lesgeld/cursusgeld.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor gezinnen met minimale financiële middelen zijn er de volgende mogelijkheden voor tegemoetkoming in de studiekosten:

Noodfonds Stichting Beheer Activa

Als je door je financiële situatie niet in staat bent om studiekosten van bijvoorbeeld boeken, laptop of bedrijfskleding te betalen, kun je mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming via het Noodfonds SBA. Elke aanvraag bij het Noodfonds SBA wordt begeleid door jouw loopbaandocent. De noodfondsprocedure is opgenomen in een overzicht (pdf).

Stichting Leergeld

Ben je jonger dan 18 jaar? Of ben je wel al 18 jaar maar is jouw gezin bekend bij Stichting Leergeld, in dat geval begeleidt de Stichting Leergeld jou bij het verzamelen van bewijsstukken. Zij doen onderzoek naar je financiële situatie. Met dit bewijsmateriaal kan de aanvraag gedaan worden door jou samen met je loopbaandocent. Het Summa College heeft met een groot aantal Stichtingen Leergeld afspraken gemaakt over genoemde begeleiding bij het verzamelen van bewijsmateriaal. Neem contact op met Stichting Leergeld in jouw gemeente lokale Stichting Leergeld om een aanvraag hiervoor te doen.

Procedure studenten van 18 jaar en ouder

Als je ouder bent dan 18 jaar en jouw financiële situatie is niet bekend bij Stichting Leergeld dan ga je in gesprek met je loopbaandocent om jouw financiële situatie in beeld te brengen. Samen met je loopbaandocent vul je het digitale aanvraagformulier in. De aanvraag wordt beoordeeld en bij een positief besluit ontvang je van de leveranciers van de aangevraagde leermiddelen een e-mail over de wijze waarop de bestelling kan worden gedaan. Er hoeft geen geld te worden voorgeschoten, er wordt géén geld overgemaakt aan de aanvrager. De toegekende leermiddelen zijn op naam verstrekt en alleen door de aanvrager te bestellen.

Het wettelijk verplichte lesgeld wordt niet via het Noodfonds SBA vergoed.

Een aanvraag kan pas ingediend worden als je al gestart bent met een opleiding. Ga bij twijfel het gesprek aan met je loopbaandocent, hij of zij zal je ook begeleiden bij het doen van de aanvraag. 

Vragen

Heb je een algemene vraag met betrekking tot betalingen? Stuur dan een e-mail.  

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.