Profiel

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs en heeft ruim 15.000 studenten. We bieden meer dan 300 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Wij onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het begeleiden van studenten naar hun bestemming staan daarbij centraal. 

Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte welkom. Ongeacht leeftijd. Immers: mensen die succesvol zijn in werk en privéleven, blijven zich ontwikkelen. Daarom ook leveren we maatwerk aan bedrijven.

Onze docenten maken het verschil; zij bepalen in hoge mate het succes van onze studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs.

Missie (waar wij voor staan)

Onze missie beschrijft kort en bondig wie we in essentie zijn en wat we doen. Het vormt de toetssteen voor alles wat we ondernemen, voor elk besluit of initiatief. Onze missie is mede gebaseerd op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben behaald en de positie die we daarmee hebben opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen wij aan de welvaart in de regio.

Visie (waar wij voor gaan)

In onze visie staat waar we voor gaan, wat onze droom is en wat ons met elkaar verbindt. Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren.

Visie op leren

Wij helpen studenten om te leren, om het beste uit zichzelf te halen. Maar we blijven zelf ook leren, onszelf ontwikkelen. Dat is onlosmakelijk verbonden aan ‘professional’ zijn. En een belangrijke voorwaarde om de belofte aan onze studenten waar te maken. 

Maar hoe leren we eigenlijk? Hoe komen we tot het beste leerresultaat? Aan welke voorwaarden moeten we voldoen om (blijven) leren zo effectief - en leuk! - mogelijk te maken?

Om hier antwoord op te geven, heeft een aantal docenten, onderwijskundigen en andere collega’s de koppen bij elkaar gestoken. Samen hebben ze de meest actuele wetenschappelijke inzichten verkend en besproken. Zij hebben hun eigen, professionele ervaringen met elkaar gedeeld en volop gediscussieerd. En zo hebben zij samen uiteindelijk een visie op leren ontwikkeld. Download de leaflet Visie op leren.

Strategie

De strategie 2019-2022 is tot stand gekomen met bijdragen van alle stakeholders van Summa. Onze strategie is daarmee geen managementverhaal, maar het verhaal van iedereen die bij Summa betrokken is.

De nieuwe strategie is bovendien niet ‘af’. Net zoals voor onze studenten geldt, verandert ook voor ons de wereld voortdurend. Daarop willen we blijven inspelen. Daarom toetsen en herijken we onze strategie steeds aan nieuwe ontwikkelingen. 

Onze stakeholders blijven we daar bij betrekken. Want als deze nieuwe aanpak ons iets heeft geleerd, dan is het wel hoeveel we te winnen hebben als we gebruikmaken van de kennis en ervaringen van iedereen in en om Summa heen. En hoe ontzettend leuk strategievorming dan kan zijn! Download het startdocument strategie 2019-2022.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.