Profiel

Het Summa College bestaat uit 26 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs. We bieden meer dan 200 beroepsopleidingen in verschillende leerwegen en op verschillende niveaus. Wij onderscheiden ons door een actieve, persoonlijke begeleiding van studenten. De keuze voor een passende opleiding en het behalen van een diploma staan daarbij centraal. 

Iedereen die zijn talenten wil ontwikkelen, is van harte welkom. Ongeacht leeftijd. Immers: mensen die succesvol zijn in werk en privéleven, blijven zich ontwikkelen. Daarom ook leveren we maatwerk aan bedrijven.

Onze docenten maken het verschil; zij bepalen in hoge mate het succes van onze studenten. In onderwijsteams zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs.

Missie (waar wij voor staan)

Onze missie beschrijft kort en bondig wie we in essentie zijn en wat we doen. Het vormt de toetssteen voor alles wat we ondernemen, voor elk besluit of initiatief. Onze missie is mede gebaseerd op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben behaald en de positie die we daarmee hebben opgebouwd. Daar zijn we trots op!

Wij zijn een toonaangevende organisatie voor middelbaar beroepsonderwijs in Brainport regio Eindhoven waar jongeren en volwassenen zich thuis voelen. In hechte samenwerking met bedrijven en instellingen leveren wij uitdagend en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Wij staan voor een succesvolle studie en carrière van onze studenten, gebaseerd op vakmanschap en persoonlijke groei, voor nu en in de toekomst. Daarmee bouwen wij aan de welvaart in de regio.

Visie (waar wij voor gaan)

In onze visie staat waar we voor gaan, wat onze droom is en wat ons met elkaar verbindt. Met onze passie en professionaliteit maken wij het mogelijk dat studenten voortdurend hun grenzen verleggen en persoonlijke topprestaties leveren.

 

 

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.