Informatiegids

Jaarlijks publiceert het Summa College een algemene informatiegids. In deze gids vind je alle informatie over studeren bij het Summa College. Wij vinden het belangrijk dat jij als student goede informatie krijgt over de mogelijkheden en algemene regels binnen onze organisatie. Met deze algemene informatiegids hopen wij je een goed beeld te geven.

Naast deze Algemene informatiegids hebben sommige scholen een eigen, korte studiegids met praktische informatie over zaken als lestijden, adressen en bereikbaarheid. Daarnaast is er een Onderwijs- en Examenregeling (OER) die meer informatie geeft over de inhoud van de opleiding.

Download de algemene informatiegids 2022-2023 (pdf).