Helderheid over schoolkosten

Vandaag, dinsdag 10 juli, werd bekend dat mbo-studenten straks niet meer voor alle onderwijsbenodigdheden hoeven te betalen. Dit zal gelden vanaf schooljaar 2019-2020. Bepaalde middelen zullen door de onderwijsinstelling in bruikleen worden gegeven. Onderwijsbenodigdheden die het eigendom zijn van studenten, zoals boeken en een laptop, schaffen studenten in principe nog wel zelf aan.

De MBO Raad heeft met het ministerie van OCW en Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, in een servicedocument afspraken omtrent schoolkosten vastgelegd. De afspraken maken helder wie - student of school - waarvoor verantwoordelijkheid is. Alle mbo-scholen maken komend schooljaar verdere afspraken op basis van dit document en in samenwerking met de studentenraad. Die afspraken zullen per opleiding vanaf schooljaar 2019-2020 ingaan.

Financiële ondersteuning
Iedereen heeft recht op onderwijs en financiële omstandigheden mogen daar geen belemmering in vormen. Het Summa College heeft daarom ook een Noodfonds voor studenten van 18 jaar en ouder die de eigen bijdrage niet kunnen betalen. En voor studenten onder de 18 jaar is er een samenwerkingsverband met Stichting Leergeld.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.