Vernieuwde opzet Verpleegkunde Ziekenhuisspoor

Voorheen moesten studenten voor aanvang van de opleiding kiezen of zij specifiek voor het ziekenhuis opgeleid wilden worden. Vanwege het nieuwe kwalificatiedossier mbo-verpleegkundige, ontwikkelingen in de zorg én vanuit de visie op leren van het Summa College is gekozen voor een andere opzet van de opleiding, waardoor we beter inspelen op behoefte van zowel het werkveld als de studenten. 

Specialisatie na brede basis

In de eerste fase van de opleiding krijgen de studenten middels praktijkopdrachten, stages en informatieve colleges een brede oriëntatie op het beroep en de werkvelden. Op basis van hun talent en ambitie kunnen zij daarna kiezen voor een verdieping in één van de branches; ziekenhuis, psychiatrie (GGZ), verstandelijke gehandicaptenzorg (VGZ) of verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VV&T). 

Aandacht voor het werkveld, samenwerking en innovatie

Hiermee optimaliseren we een uitstekende aansluiting op het hbo, een intensieve samenwerking met het werkveld en aandacht voor zorginnovaties en technologie. Zo heeft Summa College recent een samenwerkingsovereenkomst met het Maxima Medisch Centrum en Fontys Hogescholen gesloten waarin afgesproken is nog intensiever samen te gaan werken in het opleiden van studenten.

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.