Mondkapjesplicht bij Summa

(English below)


We hebben elkaar nodig om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom geldt vanaf maandag 26 oktober een mondkapjesplicht bij alle verplaatsingen in onze gebouwen. Doe dus een mondkapje over neus en mond zodra je een Summa-gebouw binnenkomt. Je kunt het weer afdoen als je op je bestemming in het gebouw bent aangekomen en zit.
 

Doe het voor klasgenoten, docenten, je opa en je oma

Een mondkapje draag je niet alleen om jezelf te beschermen, maar juist ook voor anderen. Zo kan een mondkapje de kans dat jij een ander besmet mogelijk verkleinen.
 

Veilige school

Voor Summa staat een veilige leer- en werkomgeving voor studenten en medewerkers voorop. Wij willen er alles aan doen om nog strengere maatregelen te voorkomen en onze schoolgebouwen open te houden voor fysiek onderwijs.
 

Verplicht binnen Summa gebouwen

De verplichting om een mondkapje te dragen, is in lijn met de extra coronamaatregelen die de overheid op 13 oktober bekendmaakte. Om deze verplichting in te voeren, heeft Summa instemming gevraagd en gekregen van de Studentenraad en de Ondernemingsraad.
 

Houd afstand van elkaar

In onze schoolgebouwen houden we 1,5 meter afstand van elkaar en zijn looproutes aangegeven. Houd je hieraan, ook met een mondkapje op.
 

Mondkapje vergeten?

Vraag er een bij de facilitair medewerker die bij de ingang van het gebouw staat. We hebben een aantal mondkapjes op voorraad voor dit soort gevallen.
 

Hoe gebruik je een mondkapje goed?

Volg voor het juiste gebruik van een mondkapje deze instructies.
 

------

Face masks compulsory at Summa from October 26

We need each other to stop the spread of Corona virus. From Monday 26 October it will be compulsory to wear a face mask when moving within our buildings. Cover your mouth and nose as soon as you come into a Summa building. You are allowed to take the face mask off when you have reached your destination in the building and are sitting down.
 

Do it for your classmates, teachers, your grandfather and grandmother

You don’t just wear a face mask to protect yourself, but also to protect others. A face mask can reduce the chance of you infecting others.
 

A safe school

For Summa it is of paramount importance to provide a safe learning and working environment for students and staff.  We want to do everything possible to prevent the necessity of even stricter measures being introduced in our school buildings and keep them open for actual education. 
 

Compulsory in Summa buildings

The obligation to wear a face mask is in line with the extra Corona measures that the government made public on October 13. To introduce these rules Summa has requested and has received consent from the student council and the workers council.
 

Keep your distance from each other

In our school buildings we keep a distance of 1,5 metres from each other and follow the signposted routes. Stick to this even when wearing a face mask.
 

Forgotten your face mask?

Ask for one from our support staff at the entrance to the building. We have a number of face masks in stock for these types of cases.
 

How do you wear a face mask properly?

Follow these instructions on how to wear a face mask correctly.

 

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.