Leerwerkloket nu ook op Eindhoven Airport

Het Summa College en Eindhoven Airport hebben de banden vrijdag 17 september verder aangehaald. Na de prachtige opleidingslocatie van Summa Luchtvaartdienstverlening tegenover de ingang van het vliegveld, is er nu ook een Leerwerkloket op de eerste etage van de terminal.

Het Leerwerkloket is er voor alle vragen rond opleiden, leren en ontwikkelen en is bedoeld voor werkgevers, medewerkers en studenten op en rond Eindhoven Airport.

Op Eindhoven Airport verdienen ruim tweeduizend mensen hun dagelijks brood. Rondom de luchthaven geldt dat nog voor een veelvoud daarvan. Met de sterk veranderende arbeidsmarkt en het gebrek aan goed opgeleid personeel groeit ook de problematiek rondom het invullen van vacatures. Daarnaast hebben zowel werkgevers als werknemers behoefte aan bij- en nascholingstrajecten die passen bij de veranderende vragen.

Laagdrempelig, kosteloos en onafhankelijk
Met de inrichting van een Leerwerkloket komen het Summa College en Eindhoven Airport tegemoet aan deze vragen. Het loket, dat voorlopig elke donderdagochtend geopend is, vervult een verbindende rol bij alle thema’s rond leren en werken. “Wij zijn laagdrempelig, kosteloos en onafhankelijk”, zegt Monique Lemaire, de manager van Leerwerkloket Zuidoost-Brabant waarvan de locatie op het vliegveld deel uitmaakt. “Zie ons vooral als een verbinder, als oliemannetjes. Wij luisteren naar de vraag, van zowel werkgever, werknemer als student. En we proberen mensen op weg te helpen. Soms door advies over opleidingen of financiële regelingen, soms door ze naar de juiste persoon of instantie te verwijzen en soms door met gerichte testen en loopbaanadvies iemand op het goede spoor te zetten.”

Verbindende rol
Tijdens de openingshandeling op vrijdag 17 september benadrukte Henk Slagt, lid college van bestuur Summa College, het belang van de samenwerking in het Leerwerkloket. “Hier zitten de bedrijven, hier leven de vragen rondom het thema ‘een leven lang ontwikkelen’, hier kunnen we als opleidingsinstituut een mooie en verbindende rol vervullen.”

CEO Roel Hellemons van Eindhoven Airport onderschrijft die woorden. “Naast de roep om gerichte bij- en nascholing zien we nu ook de vraag naar nieuwe mensen enorm toenemen. We willen op de luchthaven graag doen wat we beloven, maar daar moeten we wel goed opgeleid personeel voor hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor de bagageafhandeling, maar ook de horeca schreeuwt momenteel om extra mensen. En vaak zijn dat mbo-opgeleide vakmensen, dus die samenwerking met het Summa College is ook voor ons bijzonder waardevol.”

Wethouder Stijn Steenbakkers van de gemeente Eindhoven noemt die samenwerking tekenend voor de manier waarop partijen in onze regio elkaar weten te vinden. “De lijntjes tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de Brainport regio zijn kort. Als we elkaar nodig hebben om iets tot stand te brengen, dan vinden we elkaar.”

Automatisering en robotisering
Hellemons denkt dat het loket voor werkzoekenden, mensen die van carrière willen switchen en studenten van waarde kan zijn. “Maar zeker ook voor werkgevers en bestaand personeel”, benadrukt hij. “De arbeidsmarkt verandert. Beroepen verdwijnen en nieuwe komen er aan. Kijk naar de automatisering en de robotisering in onze terminals. Dat gaat enorm snel en je personeel moet daar ook in mee. Het is goed dat er dan een gespecialiseerde professionals in de buurt zijn die je de weg kunnen wijzen als het gaat om een leven lang leren en ontwikkelen.”

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.