Antoine Wintels Fonds

Donaties Antoine Wintels Fonds overgedragen naar Rogier Hulst Foundation

 

Het Antoine Wintels Fonds werd eind 2019 opgericht naar aanleiding van het vertrek van oud-voorzitter College van Bestuur Antoine Wintels. Het fonds werd opengesteld voor donaties door relaties als afscheidsgebaar voor Antoine Wintels en oud-bestuurder Petra van Lange die beide kort na elkaar afscheid namen van het Summa College.

Na de oprichting van het fonds kwam landelijke wetgeving rondom het MBO Studentenfonds. Dit noodfonds zorgt dat financiële belemmeringen voor het volgen van een MBO-opleiding worden weggenomen. De doestellingen van beide fondsen zijn nagenoeg gelijk.

In afstemming met Antoine Wintels en Petra van Lange is gezocht naar een passende bestemming voor de gelden in het Antoine Wintels fonds. De keuze viel op de ‘Roger That Inspiratielabs’ van de Rogier Hulst Foundation (RHF). De doelstellingen en doelgroep van beide fondsen sluiten heel mooi op elkaar aan. Daarom zijn we ervan overtuigd dat de gelden uit het Antoine Wintels fonds goed besteed zijn bij RHF. Het fondsbestuur heeft besloten het Antoine Wintels Fonds op te heffen en de gelden uit het fonds volledig over te dragen aan de Rogier Hulst Foundation.

Wij danken nogmaals iedereen voor hun bijdrage aan het fonds en het warme hart dat zij hiermee getoond hebben voor kwetsbare jongeren.