Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming (bpv) is het leren van een vak in de praktijk, een belangrijk onderdeel van het beroepsonderwijs. Dit kan op twee manieren: stage lopen of werken. 

Je gaat dus écht bij een bedrijf of instelling aan de slag. Om in het bezit te komen van een diploma moeten studenten de bpv met een voldoende afsluiten. Houd er rekening mee dat instellingen om een verklaring omtrent gedrag (vog) kunnen vragen als toelatingseis.

 

Voorbereiding op je toekomst 

De bpv bereidt je voor op het uitoefenen van een echt beroep en helpt om een goede overstap van je opleiding naar de arbeidsmarkt te maken. Ook leer je de normen en waarden die in het beroep een rol spelen. Je ervaart wat het betekent om in een organisatie te werken. Om je diploma te halen, moet je de bpv met een voldoende afsluiten.

 

Bpv tijdens bol- of bbl-opleiding

Kies je voor een bol-opleiding, dan ga je in vaste periodes van je opleiding stage lopen. Dit kan zijn in een blok van een aantal weken, maar er zijn ook stages waarbij je één of enkele dagen per week stage loopt. Dit is afhankelijk van de opleiding. Bij een bbl-opleidingen heb je meestal een arbeidscontract bij een bedrijf. Één dag in de week ga je naar school.

 

Waar kun je stage lopen?

Bpv vindt plaats bij bedrijven en instellingen die een erkenning als leerbedrijf hebben. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) geeft deze erkenning af. Zij keurt leerbedrijven op geschiktheid en bereidheid en gaan na of de bedrijven aan de kwaliteitseisen voldoen. Onze scholen onderhouden nauw contact met de diverse kenniscentra om zo een goede aansluiting van school op de praktijk te houden.

 

Begeleiding tijdens de bpv

Bij een stage is een goede begeleiding belangrijk. Op school is de bpv-begeleider je vaste aanspreekpunt. In het bedrijf of de instelling is dat een deskundige praktijkopleider die je opleidt, motiveert en coacht. Tijdens de stage krijg je een bpv-werkboek. Hierin staan de opdrachten die je bij het bedrijf of organisatie uitvoert. De bpv-begeleider heeft regelmatig contact met je om te horen hoe het op het werk gaat. Ook overlegt hij met de praktijkopleider over het verloop van de stage. De praktijkopleider beoordeelt hoe je de opdrachten en werkzaamheden uitvoert.

 

Contactpersonen bpv

In dit overzicht vind je de bpv-contactpersonen van het Summa College.

 

Bpv-overeenkomst

Volgens de wet moet bij een stage een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (bpvo) tussen de student, het leerbedrijf en de school worden afgesloten. In de bpvo zijn de rechten en plichten van de student, het leerbedrijf en school voor het praktijkgedeelte van de opleiding vastgelegd. Je moet daarbij denken aan zaken als begeleiding, beoordeling, beëindiging of verlenging van de bpv. Alle betrokkenen moeten de overeenkomst voor aanvang van de bpv ondertekenen. Klik hier voor de voorwaarden van de bpvo.

 

Stagevergoedingen

Als bbl-student ben je meestal in dienst van een organisatie en ontvang je salaris volgens de cao van de branche. bol-studenten krijgen soms een vergoeding, maar dit is niet verplicht. Een leerbedrijf kan ook een onkosten- of reiskostenvergoeding betalen tijdens de bpv-periode. In sommige branches zijn stagevergoedingen in de cao  geregeld. Deze vergoedingen kunnen gevolgen hebben voor de kinderbijslag of studiefinanciering. De Belastingdienst en de DUO kunnen hierover meer informatie geven.

 

Verzekeringen

Het Summa College heeft een eigen wa-verzekering afgesloten voor schade aan zaken tijdens de bpv. Voor letselschade heeft het roc een ongevallenverzekering. Deze verzekeringen zijn aanvullend op de verzekering van het leerbedrijf. Meer informatie hierover lees je in de voorwaarden van de bpvo (pdf). Voor bpv in het buitenland gelden andere verzekeringsvoorwaarden.

 

Ziekte, verlof en verzuim

Word je ziek tijdens je stage, dan stel je daarvan zowel je school als je praktijkopleider op de hoogte. Andere manieren van verzuim zijn alleen in hoogst uitzonderlijke gevallen mogelijk. Bezoeken aan een arts of huisarts moeten in principe in eigen tijd gebeuren. Voor wat betreft verlof is de regeling van het bpv-bedrijf bindend. Verlof vraag je dan ook aan bij je praktijkopleider van het bedrijf. Voor verlof van langer dan een dag heb je vooraf schriftelijke toestemming van je bpv-begeleider van school nodig. Hoe het met vakanties geregeld is, lees je in de bpv-gids. Mis je een stagedag, dan moet je die inhalen: in de bpvo staat hoeveel dagen de bpv omvat.

Een ervaring om nooit meer te vergeten!
Annelies Ansems
Student Onderwijsassistent