Centrale studentenraad

De centrale studentenraad (CSR) behartigt de belangen alle studenten van het Summa College. De studentenraad bestaat uit een oneven aantal leden die uit en door de studenten worden gekozen. Als lid van de raad kun je meepraten, meedenken en meebeslissen over het onderwijs en een leuke studietijd bij het Summa College. 

De studentenraad overlegt regelmatig met de directie en docenten over allerlei zaken die voor studenten van belang zijn. Zoals bijvoorbeeld de veiligheid op school, de faciliteiten en de sfeer. Ook hebben zij instemming en adviesrecht bij bepaalde besluiten van de school, zoals het studentenstatuut en de hoofdlijnen van de begroting.

Naast het voeren van overleg en het nemen van beslissingen, zet de studentenraad zich ook actief in om feedback en input van studenten te verzamelen. Samen met de school organiseren ze diverse activiteiten en evenementen om de betrokkenheid van studenten bij de school te vergroten. Op deze manier willen ze er samen voor zorgen dat de tijd bij het Summa College voor iedereen een plezierige en succesvolle ervaring is.

Een van die evenementen was de Summa Summer Party in 2023.

 

Lid worden van de studentenaad?

Ieder jaar zijn er in de maanden december en januari studentenraadverkiezingen. Iedere opleiding organiseert deze als er een vacature is voor de opleiding. Er zijn maximaal 15 plaatsen in de raad en je kunt maximaal 2 jaar lid zijn. Je studieloopbaan begeleider kan je hierover meer vertellen. Je kunt je dan ook bij de begeleider aanmelden als kandidaat. 

Inzet en verdiensten

Lid zijn van de studentenraad is interessant en leerzaam. Bovendien krijg je een financiële vergoeding voor de bijeenkomsten met het bestuur en de vergaderingen met de raad. Daarnaast kun je dankzij het werkbudget een cursus of training volgen.

Dit betekent wel dat er een grote inzet van je verwacht wordt. Naast de vergaderingen van de studentenraad en de overleggen met het bestuur ben je ook actief in werkgroepen binnen de studentenraad. Gemiddeld ben je ongeveer 16 uur per maand bezig voor de studentenraad.

Werkzaamheden

De studentenraad komt één keer per twee weken een dagdeel bij elkaar om te vergaderen. Minimaal twee keer per jaar is er overleg met het College van Bestuur. Daarnaast zijn er ook overleggen over meer specifieke onderwerpen. Ook is er regelmatig overleg tussen de studentenraad en de ondernemingsraad. De studentenraad heeft wettelijke advies- en instemmingsbevoegdheden (pdf) en is daarmee een raad, die te vergelijken is met de Ondernemingsraad voor het personeel.  

Meer weten?

Meer informatie over de studentenraad vind je op LinkedIn en Instagram.

Heb je een vraag, opmerking of suggestie voor onze studentenraad? Stuur dan een e-mail naar de raad of stuur een DM op Instagram. Meer informatie over studentenraden in het algemeen kun je vinden op de website van de landelijke Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).