Veelgestelde vragen

Aanmelden

Ben je geslaagd of ga je om een andere manier Summa verlaten? Maak dan je mailbox leeg en download de bestanden die je wilt bewaren van Canvas en OneDrive. Als je account wordt afgesloten, kun je ze niet meer bij. 

Ja, je kunt je zelfs tot oktober aanmelden mits er nog plaats is bij de opleiding van je keuze. Als de opleiding vol is of er is een wachtlijst, dan staat dit vermeld bij de informatie over de opleiding. Als er een wachtlijst is, kun je je wel aanmelden, maar is het niet zeker of je geplaatst wordt.

Bij de opleidingen die geen beperkt aantal plaatsen hebben, heb je bij je aanmelding vóór 1 april recht op een plaats in de opleiding. Je moet dan wel voldoen aan de toelatingseisen.

Als er op de opleidingspagina augustus of september staat vermeld, dan start de opleiding na de zomervakantie (regio Zuid). De exacte datum verschilt per jaar.

Als je in de onderwijsovereenkomst de datum van 1 augustus ziet staan, betekent dit niet dat je op 1 augustus naar school moet. Dit is vanuit de overheid de officiële datum van de start van het schooljaar die vermeld moet worden in de overeenkomst. 

Je eerste lesdag is altijd na de zomervakantie. Daarover krijg je voor het einde van de vakantie bericht.

Je kunt je direct online aanmelden voor één van onze beroepsopleidingen. Op onze pagina Informatie over aanmelden vind je alle informatie.

Voorgezet onderwijs wordt gegeven bij het Montessori College, Summa Plus en het Ster College. Deze scholen zijn verbonden aan het Summa College. Ga naar Onze scholen voor meer informatie.

Je hoeft je maar voor één opleiding aan te melden. Als later blijkt dat de opleiding toch niet bij je past, zorgen wij er samen voor dat je op de plek komt die wél bij je past. Het is dus niet nodig om je bij meerdere opleidingen aan te melden.

Kies je voor een opleiding met een beperkt aantal plaatsen? Dan raden we je aan om je wél ook voor een andere opleiding aan te melden. Je loopt namelijk het risico dat de opleiding vol zit. Soms kan het gebeuren dat je op een wachtlijst komt. We houden je daarvan via e-mail op de hoogte.

Vol = de opleiding zit vol en je kunt je niet meer aanmelden.


Wachtlijst = de opleiding zit vol maar werkt met een wachtlijst. Wanneer er dan alsnog een plek vrij komt, ontvang je hierover bericht.

Beperkt aantal plaatsen = Sommige bol-opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen. Dit heeft te maken met het aantal beschikbare stageplaatsen. Er bestaat daarom een kans dat je bij die opleiding niet wordt aangenomen. We raden je aan om je ook voor een andere opleiding aan te melden.

Om een opleiding te kunnen volgen, moet je voldoen aan bepaalde vooropleidingseisen. Deze zijn voor iedere opleiding anders. Op de opleidingspagina van jouw keuze welk diploma of overgangsbewijs je nodig hebt om je te kunnen aanmelden.

Hier vind je de wettelijke vooropleidingseisen die het Summa College hanteert.

Wanneer kan ik worden toegelaten tot een opleiding?

In principe kan iedereen vanaf 16 jaar een beroepsopleiding volgen bij het Summa College. Voor het volwassenenonderwijs geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De toelatingsvoorwaarden verschillen per opleiding en niveau, kijk daarvoor bij de opleiding van je keuze. Als je je hebt aangemeld, bekijken we of jouw vooropleiding past bij de opleiding die je wilt volgen.

Het Summa College laat in principe alleen leerlingen toe met de juiste vooropleiding. Als je de mogelijkheid hebt, is het altijd beter om een diploma te behalen. In uitzonderlijke gevallen maak je zonder het juiste diploma kans om toegelaten te worden. We kijken namelijk goed of je kans maakt de opleiding succesvol af te ronden. 

Hier lees je meer over aanmelden met onvoldoende vooropleiding.

Met je VO-diploma ben je altijd van harte welkom bij een bol-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Ook als je 15 jaar bent.

Om te kunnen starten met een bbl-opleiding mag je niet meer leerplichtig zijn bij de start van de opleiding op 1 augustus. Je leerplicht is geëindigd bijvoorbeeld als je voor de wet 12 volledige schooljaren onderwijs hebt gevolgd, of als je een ontheffing van de leerplicht afgegeven door de leerplichtambtenaar hebt.

Ook als je een Entree-opleiding bol of bbl wilt volgen, mag je niet meer leerplichtig zijn.

Ja, dat kan. Met een overgangsbewijs naar havo 4 ben je welkom bij alle niveau 3 en 4 opleidingen van het Summa College. Ook met een havo-diploma kun je starten bij het Summa College. Je leest er meer over op de pagina 'Van havo naar het mbo'. 

Onderdeel van het aanmeldproces is het digitaal doorstroomdossier (DDD) van Intergrip. Met dit dossier krijgt de school inzicht in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit dossier bestaat uit twee delen:


Leerlingdeel (Deel A)
Hierin worden vragen gesteld over onder andere persoonlijke gegevens, (werk)ervaring en vooropleidingen. Dit gedeelte wordt door de leerling zelf ingevuld. 

Begeleidingsdeel (Deel B)
Dit gedeelte gaat over de werkhouding, inzet en interesse van de leerling. Als je jonger dan 18 bent, moet dit worden ingevuld door de decaan of mentor van je vooropleiding. Als je ouder dan 18 bent, kun je ervoor kiezen dit deel over te slaan.

Als beide delen zijn ingevuld en ondertekend, is je aanmelding compleet. Let op: een aanmelding is nog geen definitieve inschrijving. Over de definitieve inschrijving ontvang je bericht van de school.

Als je (nog) geen burgerservicenummer (BSN) hebt kun, en dus ook geen DigiD, kun je bij de administratie van de school waar jij je wilt aanmelden een speciale toegangscode aanvragen. Met die toegangscode kun jij je via inschijvenmbo.nl aanmelden.

Neem contact op met de administratie van de school waarbij je wilt aanmelden.

Ja, als je geen lessen wilt volgen, maar alleen examen wilt doen, kun je je aanmelden als examendeelnemer bij het Summa College. Dit doe je door aanmeldingsformulier beroepsopleidingen (pdf) in te vullen en op te sturen naar de school van je keuze. Meld je dus niet aan via de aanmeldpagina van de opleiding.


Stop je met het volgen van de lessen van je bol- of bbl-opleiding, maar ga je door als examendeelnemer? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor teruggave van het lesgeld van het betreffende schooljaar. Je moet dan wel je diploma behaald hebben. Ga naar de site van DUO voor meer informatie.  

We doen ons best om je binnen 10 werkdagen een bericht te sturen over je aanmelding. Soms kan het wat langer duren. Zijn er 10 werkdagen verstreken sinds je aanmelding en twijfel je of jouw aanmelding goed is ontvangen? Neem dan contact op met de administratie van de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

De aanmelding voor een mbo-opleiding kun je annuleren. Dit kost je geen geld. Als je annuleert, neemt een studentenbegeleider contact met je op om je te helpen met het vinden van een passende opleiding.

Een aanmelding voor een cursus is niet kosteloos te annuleren. Je betaalt 50% van het cursusgeld wanneer je stopt vóór de start van de cursus en 100% cursusgeld wanneer je stopt tijdens de cursus.

Het is niet noodzakelijk om bij aanvang van de opleiding Nederlands te beheersen, maar om de opleiding succesvol af te ronden, word je geëxamineerd op Nederlands niveau 3F. Het hele programma wordt gegeven in het Engels. 

Als je de Nederlandse taal niet beheerst, krijg je hiervoor enige ondersteuning. Het blijkt in praktijk dat dit niet voldoende is om de opleiding succesvol af te ronden. We raden je aan om tijdens je studie bijles in Nederlands te volgen of om te gaan werken bij een Nederlands bedrijf, et cetera.

Je kunt je tot 1 oktober aanmelden mits er nog plaats is bij de opleiding van je keuze. Als de opleiding vol is of er is een wachtlijst, dan staat dit vermeld bij de informatie over de opleiding. Als er een wachtlijst is, kun je je wel aanmelden, maar is het niet zeker of je geplaatst wordt. De administraties van de opleidingen kunnen je informeren hoe lang de wachtlijst op dat moment is. Klik hier voor de pagina met contactgegevens.

Bij het Summa College wordt jouw leerroute op jou afgestemd. Als je loopbaanbegeleider samen met jou je voortgang bespreekt, kan jouw leerroute misschien zo worden ingericht dat je de opleiding sneller kunt afronden. Als je een hogere vooropleiding hebt dan dat er gevraagd wordt, bijvoorbeeld een havo-diploma, dan is het bij sommige opleidingen mogelijk om in het tweede leerjaar te starten.

Er wordt altijd per student bekeken wat de mogelijkheden zijn tijdens het kennismakingsgesprek nadat je je hebt aangemeld. Wil je al eerder informatie over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op.

Voor vragen over een Entree-opleiding of over je aanmelding bij een Entree-opleiding kun je contact opnemen met Summa Plus, via telefoonnummer 040 2695950 (weekdagen tot 12.00 uur) of e-mail summaplus@summacollege.nl.

Je leest alles over aanmelden voor het vavo op www.stercollege.nl/direct-aanmelden.

Via mijndiplomas.nl (het diplomaregister van DUO) kun je in de meeste gevallen je diploma opvragen. 

Lukt dit niet, bijvoorbeeld omdat je het diploma te lang geleden hebt behaald, dan kun je dit formulier (pdf) invullen en opsturen naar de administratie van de school waar je het diploma behaald hebt.

Hulp bij studiekeuze

Onze open dagen zijn meestal in november en januari. Voor de exacte datum en meer informatie bekijk je de pagina open dagen.

Tijdens een meeloopdag kun je een dagdeel meekijken bij een opleiding. Op deze pagina vind je wanneer er meeloopdagen zijn en hoe je je kunt aanmelden.

Tijdens je studie heb je een persoonlijke studieloopbaanbegeleider. Hij of zij kan je helpen met vragen over bijvoorbeeld je studiekeuze, loopbaanmogelijkheden of extra ondersteuning.

Via deze pagina kun je de Studiekeuzetest doen. Wil je daarna graag in gesprek gaan met een studiekeuzeadviseur, dan kun je hier alle informatie vinden.

VIA is een traject voor jongeren die dreigen uit te vallen of al uitgevallen zijn in het vo of mbo. Zij worden geholpen bij het vinden van een passende opleiding en/of werk. De individuele vraag staat centraal. De duur van het traject kan variëren van een maand tot maximaal een jaar. De leeftijd van de deelnemers kan variëren van 15 (vóór 31 juli van het lopend schooljaar) tot 23 jaar.

Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen voor deelname aan het traject VIA. Wel is het belangrijk dat je bereid bent om (weer) naar school te gaan.

Lees meer over het traject VIA.

Zeker. Je kunt bijvoorbeeld een open dag of een meeloopdag bezoeken, een studiekeuzetest doen of spreken met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag!

Een aantal opleidingen, vooral bbl (werken-leren), start in februari of op een ander moment dan in augustus-september. Welke opleidingen dit zijn, verschilt per jaar. Op de opleidingspagina staat vermeld wanneer de opleiding van start gaat of bekijk het overzicht met alle opleidingen met andere startmomenten.

Let op: kies altijd en opleiding die bij je past, niet omdat deze toevallig van start gaat op een moment dat het jou uitkomt.

Weet je nog niet precies welke opleiding je wilt gaan doen? Onze studiekeuzebegeleiders kunnen je verder helpen.

Herkansingen en hbo

Wil je je inschrijven aan een hbo-opleiding en heb je nog herkansingen in augustus of september? Lees dan alle informatie op deze pagina.

Start schooljaar

Alle informatie over de start van jouw schooljaar, zoals je eerste schooldag en eventueel je introductie, lees je op deze pagina. Ook ontvang je in juli een e-mail vanuit de studentenadministratie met informatie over jouw klas en het bestellen van leermiddelen.

Over het mbo

Wij leiden op voor vier niveaus:

Niveau 1 - entreeopleiding
Je voert eenvoudige werkzaamheden uit. Je werkt onder begeleiding en assisteert anderen bij het werk. 

Niveau 2 - basisberoepsbeoefenaar 
Je voert zelfstandig standaard werkzaamheden uit.

Niveau 3 - vakman
Je werkt zelfstandig en kunt organiseren en plannen. Je geeft taken aan medewerkers.

Niveau 4 - middenkader functionaris
Je voert volledig zelfstandig werkzaamheden uit. Je begeleidt en coördineert werkzaamheden op een afdeling of in een klein bedrijf.

Niveau 4 - specialist
Je voert zelfstandig werkzaamheden uit en kunt specialistische werkzaamheden verrichten.

 


Ja. De niveaus sluiten op elkaar aan. Dat wil zeggen dat je met bijvoorbeeld een diploma op niveau 2 verder kunt gaan met een opleiding op niveau 3 in dezelfde studierichting. In sommige gevallen kun je met een diploma op niveau 2 ook doorstromen naar een niveau 4-opleiding. Wij gaan altijd met je in gesprek en adviseren je of je een goede kans hebt om de opleiding succesvol af te ronden.

Bol = beroepsopleidende leerweg (leren en stage).

Je gaat het grootste deel van de tijd naar school. Daarnaast loop je stage bij een bedrijf of instelling. Dit noemen we beroepspraktijkvorming (bpv). Bij deze leerweg ben je student en je hebt dus recht op studiefinanciering ( als je 18 jaar of ouder bent).

Bbl = beroepsbegeleidende leerweg (werken en leren).

Bij deze leerweg heb je een betaalde of onbetaalde baan. Daarnaast ga je één of twee dagen in de week naar school. Omdat je werknemer bent, heb je geen recht op studiefinanciering.

 

Afhankelijk van je vooropleiding kun je vrijstellingen krijgen. Dit gebeurt in overleg met de betreffende opleiding. Door deze vrijstellingen kun je de opleiding sneller afronden. We noemen dit zij-instroom.

Heb je op dit moment een baan of zoek je werk en wil je daarnaast studeren? Kijk dan eens op Summa & Bedrijf of Leren en Werken in Zuidoost Brabant.

Je kunt van de overheid één keer per jaar maximaal 1.000 euro subsidie krijgen voor een opleiding, cursus of training. Deze subsidie heet STAP, dat staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Heb je een handicap, dyslexie, chronische ziekte of stoornis? Wij bieden passend onderwijs zodat iedereen succesvol een opleiding kan volgen. Een goede start van je opleiding vergroot je kansen op studiesucces. Het is daarom belangrijk dat je tijdens je aanmelding aangeeft of je een vastgestelde beperking hebt. Zo kunnen wij jou vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning bieden.

Voor aanvang van je opleiding ontvang je per e-mail een bericht over je inschrijving. Bij een positief inschrijfbesluit ontvang je samen met dit besluit een opleidingsblad. Hierop staan alle gegevens van je inschrijving, zoals de opleiding, startdatum en duur van je opleiding. Wanneer je een negatief inschrijfbesluit ontvangt, staat hierin wat de reden is dat we je niet inschrijven.

Als je na ontvangst van het positief inschrijfbesluit toch niet bij Summa College wil starten, horen wij dit graag. Je kunt dit schriftelijk bij de Studentenadministratie aangeven.


Voordat je aan je beroepspraktijkvorming (ook wel stage) start ontvang je een beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Dit is een wettelijk document waarin staat wat jouw en onze verplichtingen zijn. De BPVO moet worden ondertekend door jou,  het leerbedrijf en je school.

Volgens de wet is de BPVO pas geldig als wij een getekend exemplaar in ons bezit hebben. Als de BPVO niet geldig is, kun je geen diploma halen – het is dus erg belangrijk dat dit goed geregeld wordt!

Digitaal ondertekenen
De BPVO wordt digitaal ondertekend door jou, het leerbedrijf en je school. Dit gaat via internet, je hoeft niets te printen. Om het document digitaal te ondertekenen, heb je een DigiD nodig. Hier lees je er meer over.

De BPVO wordt gelijktijdig naar jou en het leerbedrijf gestuurd ter digitale ondertekening. Als het leerbedrijf weigert de BPVO te ondertekenen, krijg je hierover per e-mail bericht. Wij gaan dan onderzoeken waarom er geweigerd is. Daarna ontvang je opnieuw bericht.

Zo gaat digitaal ondertekenen:

  1. Zorg dat je je DigiD-gegevens bij de hand hebt.
  2. Klik op de link die je per e-mail ontvangt.
  3. Lees het document goed door.
  4. Als er onjuiste gegevens in staan, klik op ‘niet akkoord’. Je komt dan in een nieuw scherm en vult het vak ‘reden van weigering’ in.
  5. Als de gegevens kloppen, klik op ‘volgende’ en volg de instructies op je scherm.
Nadat alle partijen de BPVO ondertekend hebben, ontvang je een getekend exemplaar in je e-mail.

Geldzaken

Ben je geslaagd of ga je verder als examendeelnemer, dan vervalt het recht op studiefinanciering en je recht op een reisproduct. Omdat deze niet automatisch stoppen, moet je zelf actie ondernemen. 

Via duo.nl/klaarmetjestudie weet je binnen 1 minuut wat er geregeld moet worden bij DUO.

Studiefinanciering stopzetten
Je hebt recht op studiefinanciering tot en met de maand waarin je door het Summa College wordt uitgeschreven.

Je uitschrijfdatum is niet de datum waarop je diploma-uitreiking is, maar de datum waarop vastgesteld wordt dat jij geslaagd bent. Is deze vaststelling in de maand juni, dan betekent dit dat je uiterlijk op 30 juni je studiefinanciering stop moet zetten.

Je studiefinanciering stopt niet automatisch. Dit moet je zelf doen. Je vindt hoe het moet op duo.nl/klaarmetjestudie

OV-reisproduct stopzetten
Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, moet je dat zelf stopzetten. Dit gebeurt niet automatisch als je je studiefinanciering stopzet. Als dit in juni is, zorg ervoor dat je uiterlijk op 30 juni je reisproduct stopzet. Je mag dan niet meer reizen met je OV-reisproduct vanaf 1 juli.

Wat moet je doen?
Zet je studentenreisproduct stop bij een oplaadautomaat. Het product is dan direct niet meer geldig.

Meer informatie hierover lees je op de website van DUO. Indien je gaat doorstuderen gelden er aparte regels, deze vind je hier ook.

Het lesgeld en cursusgeld wordt elk jaar door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vastgesteld. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Indicatie kosten
Wil je weten welke kosten je kunt verwachten voor de opleiding van jouw keuze? Bij de omschrijving van de opleiding vind je een indicatie van de studiekosten.

In onze richtlijnen schoolkosten (pdf) lees je welke kosten betaald worden door de school en welke je zelf moet betalen.

Lees hier alles over financiële regelingen rond je opleiding.

Als je 18 of ouder bent en een bol-opleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO. De hoogte van je studiefinanciering hangt af van veel verschillende factoren. Je komt er achter als je studiefinanciering aanvraagt. Lees ook meer informatie voor studenten die bijna 18 zijn.

Veel mbo-studenten hebben ook recht op een aanvullende beurs.

Lees hier alles over financiële regelingen rond je opleiding.

Als jij of je familie de studiekosten van je bol-opleiding niet kunt betalen, kun je mogelijk een beroep doen op het MBO Studentenfonds. Dit fonds kan eventueel de kosten geheel of gedeeltelijk betalen.

Als je 18 of ouder bent en een bol-opleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO. Veel mbo-studenten hebben ook recht op een aanvullende beurs.

Lees hier alles over financiële regelingen rond je opleiding.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Tweede Kamer willen zo de schoolkosten te verlagen voor minderjarige mbo-studenten.

Bestel je via mbowebshop.nl leermiddelen voor taal, rekenen en burgerschap, kan krijg je automatisch € 60,- korting op het totaalbedrag. Dit is voor schooljaar 2024-2025 voor alle bol- en bbl-studenten die geboren zijn op of na 1 september 2006 en voor schooljaar 2025-2026 op of na 1 september 2007.

Wie op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder is en een bol-opleiding of vavo (voltijd) volgt, moet lesgeld betalen voor het schooljaar 2023-2024. Het betalingsverzoek van DUO wordt half september 2023 verstuurd. 

Betaling gaat via Mijn DUO. Je kunt het hele bedrag in één keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen.

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent voor een bbl-opleiding, moet je cursusgeld betalen aan het Summa College. Je ontvangt hiervoor een e-factuur via je e-mailadres.

Lees hier alles over financiële regelingen rond je opleiding.

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent voor een bbl-opleiding, moet je cursusgeld betalen aan het Summa College. Je ontvangt hiervoor in oktober een e-factuur via je e-mailadres.

In het document Regeling studentengelden MBO lees je er alles over. Daar vind je ook een voorbeeld van de e-factuur (op pagina 4). 

De kosten van jouw opleiding vind je op de opleidingspagina. Voor sommige opleidingen zijn overige onderwijsbenodigdheden nodig, bijvoorbeeld kleding en materialen. Staat jouw school hieronder niet bij, dan zijn er voor jouw opleiding geen specifieke kleding of materialen nodig.

Mbo-studenten die een bol-opleiding (voltijd) volgen, hebben recht op reiskostenvergoeding voor het openbaar vervoer. Met een studentenreisproduct reis je gratis of met korting. Hierover lees je meer op de website van DUO.

Het studentenreisproduct is verkrijgbaar voor alle bol-studenten, ook als je nog geen 18 jaar bent. 
Je moet het zelf aanvragen via Mijn DUO.

Doe je mbo 3 of 4, dan wordt je reisproduct een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Anders moet je hem terugbetalen. Voor mbo 1 of 2 is het reisproduct altijd een gift.

Voor mbo 3 en 4 krijg je het reisproduct maximaal 7 jaar. Voor mbo 1 en 2 krijg je het onbeperkt. De website van DUO vertelt je er alles over. Daar kun je jouw reisproduct ook aanvragen. 

Als bol-student van 18 jaar of ouder betaal je lesgeld aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als je vóór 1 mei klaar bent of stopt met je studie, kun je soms (een deel van het) lesgeld terugkrijgen of de termijnregeling stopzetten. Het is dan wel belangrijk dat je voor 1 mei bent uitgeschreven.

Lesgeld terugkrijgen of de termijnregeling stopzetten gaat niet automatisch. Je moet dit zelf aanvragen in Mijn DUO. Ook gelden er een aantal voorwaarden. Alle relevante informatie staat op duo.nl/lesgeld.

Je kunt via Mijn DUO wisselen van week- naar weekendabonnement of andersom. De wissel moet vóór 1 mei worden aangevraagd.

Je leest er meer over op deze pagina van duo.nl.

Het kan voorkomen dat je leermiddelen of licenties hebt aangeschaft die uiteindelijk niet of nauwelijks klassikaal gebruikt worden. Mogelijk kunnen de kosten hiervoor geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Bereikbaarheid

Alle locaties van onze scholen vind je terug op de pagina van jouw school en op de opleidingspagina's.

Administratieve vragen
Voor vragen over bijvoorbeeld je aanmelding, onderwijsbenodigdheden (boeken en andere leermiddelen), BPV, start schooljaar en andere onderwerpen kun je contact opnemen met de administratie van de school waarbij je bent aangemeld. Dit geldt ook voor ouders die niet kunnen inloggen in het ouderportaal.

Technische vragen
Het antwoord op de meeste technische vragen kun je vinden in de kennisbank start.summacollege.nl. Daar (links op de pagina) vind je ook informatie over de Studentenhelpdesk waar studenten beschikbaar zijn om je met veelvoorkomende technische problemen te helpen. Voor informatie over laptops en de benodigde specificaties en andere technische vragen kun je contact opnemen met jouw school.

Studiekeuze
Met vragen over je studiekeuze kun je terecht bij Hulp bij studiekeuze.

Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen of je daar het antwoord vindt op jouw vraag.

Voor vragen over je studiekeuze, loopbaanmogelijkheden of extra ondersteuning kun je terecht bij onze afdeling Studentenbegeleiding. Samen kijken jullie wat ervoor nodig is om jou verder te helpen.


Heb je een vraag over passend onderwijs? Bekijk dan deze pagina.

Cursus of maatwerkopleiding

Via Summa & Bedrijf vind je alle cursussen en maatwerkopleidingen. Daar kun je je aanmelden door op de knop 'Meld je aan' te klikken. Je vindt er ook contactinformatie voor als je vragen hebt.

Heb je niet gevonden wat je zocht? 
Neem dan contact met ons op.

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag