Ouderportaal

Ouderbetrokkenheid vinden we bij Summa College erg belangrijk. Tot de 18-jarige leeftijd van de student is dit wettelijk geregeld: als ouder heeft u toegang tot het ouderportaal en zullen wij u betrekken bij de studievoortgang van uw kind.

Wanneer uw kind 18 wordt is dit niet meer vanzelfsprekend. Vanaf dat moment heeft u geen toegang meer tot het ouderportaal en mag Summa College zonder toestemming van de student de ouder niet meer informeren over studievoortgang. Uw kind is er dan zelf verantwoordelijk voor u op de hoogte te houden. Wilt u toch graag via het ouderportaal en door school geïnformeerd worden, ga dan hierover in gesprek met uw kind. Deze kan toestemming verlenen via Mijn Summa waarmee u weer toegang krijgt tot het ouderportaal en Summa College u kan betrekken bij de studievoortgang.

U kunt informatie over de studievoortgang raadplegen via het Ouderportaal, toegankelijk met uw persoonlijke inloggegevens.

In deze handleiding (pdf) leest u hoe u het ouderportaal kunt gebruiken.