Voor decanen & mentoren

 

Wij willen de overgang van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) graag zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom werken we nauw samen met decanen en mentoren van het vo en hbo. We wisselen bijvoorbeeld vakdocenten uit, werken met doorstroomcoaches en nemen deel aan samenwerkingsprojecten.

 

 

Aanvragen voorlichting
Om een voorlichtingsavond op uw school aan te vragen verzoeken we u via dit formulier contact op te nemen.

Oriëntatie- en keuzeprocesHoe ziet het oriëntatie- en keuzeproces van een vmbo-leerling eruit? Op welk moment heeft hij of zij behoefte aan welke informatie? Welke activiteiten passen daar dan bij? Dit kun je lezen in ons voorlichtingsplan. Het geeft een totaaloverzicht van de voorlichtingsactiviteiten voor aankomend schooljaar.

Rock City Institute en Metal Factory

Zijn er leerlingen met interesse in Rock City of Metal Factory? Stuur dan een e-mail naar Joost Lodewijks (RCI) of Kevin Quilligan (MF).

Meer informatie?
Neem dan contact op met onze studievoorlichters via 040 269 44 44 of mail naar voorlichting@summacollege.nl.

Maandelijks geven we via de website online brede voorlichtingen. Leerlingen kunnen door vo-scholen op de activiteiten geattendeerd worden. Bekijk hier onze 12 interessegebieden

Via deze link kunnen aankomende studenten zich inschrijven voor de online brede voorlichtingen.

De data voor schooljaar 2022-2023 zijn als volgt:

  • donderdag 20 oktober 2022
  • dinsdag 22 november 2022
  • dinsdag 17 januari 2023
  • donderdag 16 februari 2023
  • donderdag 16 maart 2023
  • dinsdag 16 mei 2023

Om vo-leerlingen te begeleiden bij de stap naar het middelbaar onderwijs, werken we met doorstroomcoaches. Zij zijn actief op middelbare scholen. Samen met een aanspreekpunt op het voortgezet onderwijs helpt deze coach leerlingen bij hun overstap naar een nieuwe opleiding. Het belangrijkst van deze begeleiding is een vertrouwd gezicht. Deze werkwijze is onderdeel van het VSV-programma, dat erop gericht is voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen.

Het Summa College werkt ook aan een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs (vso). We werken samen met decanen en zorgcoördinatoren om ook de overgang van vso naar mbo soepeler te laten verlopen.

Summa Zakelijke dienstverlening en Summa ICT organiseren meeloopdagen voor docenten van het voortgezet onderwijs. Op deze dagen hebben de docenten contact met hun eigen oud-leerlingen, nemen zij deel aan lesbezoeken en speeddaten zij met studenten. Ook krijgen zij informatie over studiemogelijkheden, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden en hoe het studiekeuzeproces wordt ervaren. Ook Summa Zorg en Summa Welzijn hebben vakdocentendagen. Tijdens deze dagen word je onder andere op de hoogte gehouden van het studieaanbod van de scholen en kun je praktijklessen meemaken.

Samen met andere mbo-instellingen en hogescholen ontwikkelt het Summa College het keuzedeel 'Voorbereiden hbo'. In dit keuzedeel kiezen mbo-studenten een sector en gaan zij aan de slag met een case. Zo kunnen onze studenten ervaren wat er op het hbo van hen wordt verwacht.

We onderzoeken samen met ROC Ter AA, ROC Tilburg, Gilde Opleidingen en Fontys Hogescholen de mogelijkheid tot het aanbieden van Associate Degree opleidingen (AD). Het gaat hierbij om tweejarige opleidingen die qua niveau tussen mbo 4 en hbo bachelor in zitten. Deze opleidingen worden afgesloten met een wettelijk erkend diploma. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote behoefte aan mensen met dit opleidingsniveau. Studenten met een Associate Degree zijn direct klaar voor de arbeidsmarkt of kunnen instromen in het derde studiejaar van de bijbehorende hbo-bacheloropleiding.

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen van weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest van ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag     

Summa College - Hulp bij studiekeuze