Financiële regelingen

Lesgeld / Cursusgeld

Wie op 1 augustus 2023 18 jaar of ouder is en een bol-opleiding of vavo (voltijd) volgt, moet lesgeld betalen voor het schooljaar 2023-2024. Het betalingsverzoek van DUO wordt half september 2023 verstuurd. 

Betaling gaat via Mijn DUO. Je kunt het hele bedrag in één keer betalen, maar het mag ook in 9 termijnen.

Als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent en ingeschreven bent voor een bbl-opleiding of een bol-deeltijdopleiding, moet je cursusgeld betalen aan het Summa College. Je ontvangt hiervoor een e-factuur via je e-mailadres.

Op de  website van DUO vind je meer informatie over het hoe en wanneer betalen van lesgeld (bol).

 

Recht op studiefinanciering 

Als je 18 of ouder bent en een bol-opleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen bij DUO. De hoogte van je studiefinanciering hangt af van veel verschillende factoren. Je komt erachter als je studiefinanciering aanvraagt. Lees ook meer informatie voor studenten die bijna 18 zijn.

 

Recht op aanvullende beurs?

Veel mbo-studenten hebben ook recht op een aanvullende beurs.

 

Regeling studentengelden

In de Regeling studentengelden wordt een beschrijving gegeven van procedures en bedragen met betrekking tot het wettelijk vastgestelde lesgeld (bol-voltijd) en cursusgeld (bbl- en bol-deeltijd). Betalingen aan school verlopen via iDEAL en door middel van zogenaamde e-facturen: rekeningen via e-mail. Je kunt hier de Regeling studentengelden (pdf) downloaden.


 

MBO Studentenfonds

Als jij en/of je ouders de kosten van de boeken, laptop of kleding niet kunnen betalen, kun je een beroep doen op het MBO Studentenfonds. Er zijn ook andere situaties waarin het MBO Studentenfonds financieel kan ondersteunen. Kijk welke van deze situaties op jou van toepassing is: 

 

1. Je bent betrokken bij medezeggenschap en/of bent bestuurlijk actief zijn (doelgroep I, II)

Je kunt samen met je loopbaandocent/mentor een formulier met motivatie indienen via het Selfserviceportal op Summa Intranet. Op basis van de tijdbesteding vindt een vergoeding in geld plaats.

 

2. Je hebt vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging opgelopen (doelgroep IV)

Als alle andere mogelijkheden tot studiefinanciering verbruikt zijn, zorgt het MBO Studentenfonds ervoor dat de studie niet door geldgebrek hoeft te worden afgebroken door de studiefinanciering te betalen. Je kunt samen met je zorgcoach of zorgcoördinator van je opleiding een formulier met een verzoek indienen via het Selfserviceportal op Summa Intranet.

 

3. Je bent een bol-student jonger dan 18 jaar en je gezin heeft minimale financiële middelen (doelgroep III)

Voor gezinnen met minimale financiële middelen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming van de studiekosten aan te vragen. Studiekosten van bijvoorbeeld boeken, laptop of bedrijfskleding worden vergoed. Elke aanvraag wordt begeleid door de loopbaandocent of mentor. Zie reglement MBO Studentenfonds. Ga bij twijfel het gesprek aan met je loopbaandocent/mentor.

Een aanvraag kan ingediend worden zodra je bericht hebt van je opleiding met de (nieuwe) leermiddelenlijst. Toekenning en verstrekking van leermiddelen op basis van vouchers/e-mails van leveranciers vindt binnen enkele werkdagen plaats. Er worden geen facturen van studenten/ouders vergoed.

Deze regeling van het MBO Studentenfonds is alleen toegankelijk voor studenten jonger dan 18 jaar die een voltijd opleiding volgen. Stichting Leergeld uit jouw woonplaats doet onderzoek naar de financiële situatie van het gezin waarvan jij deel uitmaakt. Deze Stichting Leergeld geeft een verwijsbrief af waarmee jij contact kan opnemen met je loopbaandocent/mentor die samen met jou de digitale aanvraag doet. Weet je nog niet wie je loopbaanbegeleider/mentor is, neem dan contact op met de administratie van de school waarbij je bent aangemeld. Klik hier voor alle contactgegevens

Neem zo snel mogelijk contact op met Stichting Leergeld in jouw gemeente voor ondersteuning en voorbereiding van de aanvraag.  Hier vind je meer informatie.

4. Je bent 18 jaar of ouder

Als je 18 jaar of ouder bent en een mbo bol-opleiding volgt, heb je recht op studiefinanciering. Zie hiervoor de website van DUO. Volg je en bbl-opleiding dan verdien je een salaris bij je leerbedrijf. Als je 18 jaar of ouder bent kun je in de meeste gevallen geen beroep doen op het MBO Studentenfonds.  

Vangnetconstructie
Summa College wil voorkomen dat studenten afzien van een opleiding óf stoppen met hun opleiding vanwege financiële problemen. Hiervoor is een vangnetconstructie bedacht. Als een bbl-student geen of weinig salaris ontvangt of een 18+ bol-student extra ondersteuning nodig heeft, kan de student samen met de loopbaandocent/mentor een aanvraag met motivatie en toelichting van de financiële situatie, indienen bij SBA Noodfonds. Je loopbaandocent/mentor kan je verzoek indienen via het Selfserviceportal op Summa intranet.

Procedure na indiening aanvraag MBO Studentenfonds

De aanvraag wordt ingediend, jij ontvangt op je school e-mailadres een ontvangstbevestiging en daarna de uitslag van de beoordeling van de aanvraag.
Bij een positief besluit ontvang je van de leveranciers van de aangevraagde leermiddelen een e-mail over de wijze waarop de bestelling kan worden gedaan. Er hoeft geen geld te worden voorgeschoten, er wordt géén geld overgemaakt aan de aanvrager. Er worden geen facturen achteraf vergoed. De toegekende leermiddelen zijn op naam verstrekt en alleen door de aanvrager te bestellen.

Vragen

Heb je een algemene vraag met betrekking tot betalingen?  Stuur dan een e-mail. Hier kun je het volledige reglement MBO Studentenfonds vinden.