Klachten en geschillen

 

Het Summa College streeft er iedere dag naar om jou het beste uit jezelf te laten halen. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent over iets binnen de school. Aangezien wij graag onze dienstverlening willen verbeteren, willen wij van jou weten waar je niet tevreden over bent.

Wil je een klacht indienen? Dan is het belangrijk om eerst te lezen hoe dat werkt bij het Summa College. Lees hiervoor het overzicht klachtenregelingen (pdf) en onderstaande informatie goed door.

 

Meldpunt klachten en geschillen

Met alle klachten, geschillen, bezwaren en beroepschriften kun je terecht bij het Meldpunt klachten en geschillen. De snelste en handigste manier is het gebruiken van het klachtenformulier. De medewerkers van het meldpunt zorgen ervoor dat jouw klacht naar de juiste persoon wordt doorgestuurd. Zij houden ook in de gaten of er op tijd op jouw klacht wordt gereageerd. Als je vragen hebt of als je hulp wilt bij het invullen van het klachtenformulier is het meldpunt ook bereikbaar via email klacht@summacollege.nl

 

Als je het niet eens bent met een besluit van de Examencommissie, kun je binnen twee weken via dit formulier beroep aantekenen bij de externe Commissie van Beroep voor de Examens. Deze commissie zal na het houden van een hoorzitting binnen vier tot zes weken uitspraak doen. Het reglement van de Commissie vind je hier (pdf).

Studenten krijgen halverwege hun eerste schooljaar een bindend studieadvies. Als je het niet eens bent met je bindend studieadvies kun je binnen 2 weken via dit formulier beroep aantekenen bij de externe Commissie van Beroep voor de Examens. Deze Commissie zal na het houden van een hoorzitting binnen vier tot zes weken uitspraak doen. Het reglement van de Commissie vind je hier (pdf).

Het Summa College neemt vaak besluiten over een individuele (kandidaat)student. Bijvoorbeeld het besluit om wel of niet in te schrijven voor een opleiding of om een student te verwijderen van de opleiding na ernstig wangedrag. Als je het niet eens bent met zo’n persoonlijk besluit over jou dan kun je via het klachtenformulier terecht bij de Geschillenadviescommissie. Dat kan binnen 6 weken na de datum van het besluit. Meer informatie over deze commissie kun je terug vinden in het Reglement Geschillenadviescommissie (pdf).

Met meldingen over sociale veiligheid, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van jouw school. Zij kunnen je verder helpen en eventueel doorverwijzen.

Door middel van de zogenaamde klokkenluidersregeling kun je beschermd melding maken van een vermoeden van een misstand binnen het Summa College.

De regeling heeft betrekking op maatschappelijke situaties waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn. Ook als er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van de wet of onethisch gedrag kun je dat melden via deze regeling. Hoe je een vermoeden van een misstand meldt en welke procedure daarop volgt, lees je in de klokkenluidersregeling (pdf).

Wij vinden het belangrijk dat je in eerste instantie in gesprek gaat met diegene binnen het Summa College die direct betrokken is bij de betreffende situatie. Als jullie hier samen niet uitkomen kun je de melding via dit klachtenformulier voorleggen aan de directeur van je school die dit binnen 10 schooldagen zal afhandelen.

Mocht je ook dan niet tevreden zijn met de afhandeling van je melding, kun je  via het formulier aan de linkerkant van deze pagina een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie die binnen 14 weken de klacht zal afhandelen. Het reglement van de Klachtencommissie vind je hier (pdf).

Klachtenformulier

Voor het indienen van een formele klacht, een bezwaar of om in beroep te gaan tegen een besluit maak je gebruik van dit klachtenformulier.

Indien je 18 jaar of ouder bent en je een ander namens jou de klacht wil laten indienen, dan verzoeken wij hen om een machtiging om jou te vertegenwoordigen als bijlage toe te voegen aan het klachtenformulier.

Als je advies nodig hebt bij het kiezen van de juiste procedure of hulp kunt gebruiken bij het invullen van het klachtenformulier kun je terecht bij het Meldpunt Klachten en Geschillen (klacht@summacollege.nl) óf jouw eigen loopbaanbegeleider.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Een klacht indienen heeft nooit invloed op de begeleiding of de beoordeling van je studie.