Passend onderwijs

Bij het Summa College staat het succes van jouw studie en loopbaan centraal. Sommige studenten hebben extra ondersteuning nodig. Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem waardoor je belemmerd wordt in je leerproces, dan kun je gebruikmaken van extra ondersteuning. 

Het is belangrijk dat je vanaf het begin aangeeft of er vastgestelde beperkingen zijn die jou belemmeren in het leerproces. Geef ook aan welk ondersteuning je op je vorige school hebt gekregen, bijvoorbeeld door een verslag van je vorige school of een onderzoeksrapport. Zo kunnen we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning bieden.

 

Aanbod passend onderwijs

We bekijken hoe jouw beperking je belemmert in volwaardige deelname aan onderwijs en/of examinering. Op basis daarvan bepalen we welke ondersteuning je nodig hebt om die belemmering weg te nemen. Dit zetten we in een individueel ondersteuningsplan, dat we als bijlage toevoegen aan je onderwijsovereenkomst. Gedurende je opleidingstraject evalueren we jouw ondersteuningsplan: werkt het, helpt het je voldoende, zijn er aanpassingen nodig? Want extra ondersteuning is geen doel op zich, we geven die alleen als het nodig is. De hulp is altijd gericht op zelfredzaamheid; het helpt je om steeds vaker dingen zelf op pakken. En als het goed gaat, kunnen we er samen voor kiezen om de hulp af te bouwen of ermee te stoppen. Het Summa College biedt drie vormen van extra ondersteuning:

 

Aanpassingen in de leeromgeving op school

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Je plek in de klas of de mogelijkheid van een time-out moment
 • De inzet van extra hulpmiddelen en materialen
 • Een (tijdelijk) maatwerkrooster
 • Begeleiding bij het aanleren van studievaardigheden
 • Coaching gericht op sociale interactie
 • Ondersteuning bij het vergroten van je concentratie

 

Aanpassingen in de beroepspraktijkvorming

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Uitleg bij het stagebedrijf over jouw ondersteuningsbehoeften
 • Extra stagebezoeken
 • Inzet van hulpmiddelen zoals een checklist of het werken met een stappenplan 
 • Begeleiding in het vergroten van je werktempo
 • Een extra pauze
 • Ondersteuning bij het eigen maken van de beroepscompetenties

 

Aangepaste vormen van toetsing en examinering

Voorbeelden hiervan zijn: 

 • Eén examen per dag
 • Een aangepaste afname van een examen

 

Dyslexie of dyscalculie

Wanneer je in het bezit bent van een dyslexieverklaring of er is vastgesteld dat er sprake is van ernstige rekenproblematiek (dyscalculie) kun je, wanneer nodig, gebruikmaken van een aangepast examen. Geef dit duidelijk aan tijdens je kennismakingsbijeenkomst of persoonlijke kennismakingsgesprek en neem eventuele verklaringen mee.

 

Wij beloven geen wonderen 

Voor iedereen geldt: leren, dat doe je zelf. Wij beloven dus geen wonderen. Wat wij wél beloven, is dat wij er binnen de grenzen van onze mogelijkheden alles aan doen om jou zo goed mogelijk te helpen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij onze afdeling Studentenbegeleiding via 06 39 34 24 44 of stuur een e-mail.

 

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag