Voor decanen en mentoren

Wij willen de overgang van het voortgezet onderwijs (vo) naar het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger beroepsonderwijs (hbo) graag zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom werken we nauw samen met decanen en mentoren van het vo en hbo. We wisselen bijvoorbeeld  vakdocenten uit, werken met doorstroomcoaches en nemen deel aan samenwerkingsprojecten. 

Wij streven ernaar om voor iedere leerling een vervolgopleiding te vinden die bij hem of haar past. Of dat nu bij het Summa College is of ergens anders. De interesses en profielen van vo-leerlingen vormen de basis voor de zoektocht naar de juiste opleiding. Daarom zijn onze opleidingen ingedeeld in de volgende richtingen:  

  Aanvraagformulier voorlichtingen 2019-2020

  U kunt uw voorlichtingsaanvraag voor schooljaar 2019-2020 online indienen. De opzet is nieuw: uw leerlingen (en hun ouders) krijgen voorlichting op basis van onze 8 interessegebieden in plaats van voorlichting door onze aparte Summa-scholen. De voorlichting op basis van de interessegebieden kunt u voor het Summa College aanvragen of voor meerdere mbo-instellingen samen (de MBO Boulevard).
  Lees verder

  Doorstroomcoaches

  Om vo-leerlingen te begeleiden bij de stap naar het middelbaar onderwijs, werken we met doorstroomcoaches. Zij zijn actief op middelbare scholen. Samen met een aanspreekpunt op het voortgezet onderwijs helpt deze coach leerlingen bij hun overstap naar een nieuwe opleiding. Het belangrijkst van deze begeleiding is een vertrouwd gezicht. Deze werkwijze is onderdeel van het VSV-programma, dat erop gericht is voortijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen.

  Samenwerking vso-mbo

  Het Summa College werkt ook aan een nauwe samenwerking met het speciaal onderwijs (vso). We werken samen met decanen en zorgcoördinatoren om ook de overgang van vso naar mbo soepeler te laten verlopen.

  Uitwisselen vakdocenten

  Summa Zakelijke dienstverlening en Summa ICT organiseren meeloopdagen voor docenten van het voortgezet onderwijs. Op deze dagen hebben de docenten contact met hun eigen oud-leerlingen, nemen zij deel aan lesbezoeken en speeddaten zij met studenten. Ook krijgen zij informatie over studiemogelijkheden, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden en hoe het studiekeuzeproces wordt ervaren. Ook Summa Zorg en Summa Welzijn hebben vakdocentendagen. Tijdens deze dagen word je onder andere op de hoogte gehouden van het studieaanbod van de scholen en kun je praktijklessen meemaken.

  Keuzedeel 'Voorbereiden hbo'

  Samen met andere mbo-instellingen en hogescholen ontwikkelt het Summa College het keuzedeel 'Voorbereiden hbo'. In dit keuzedeel kiezen mbo-studenten een sector en gaan zij aan de slag met een case. Zo kunnen onze studenten ervaren wat er op het hbo van hen wordt verwacht.

  Associate Degree opleidingen

  Daarnaast onderzoeken we samen met ROC Ter AA, ROC Tilburg, Gilde Opleidingen en Fontys Hogescholen de mogelijkheid tot het aanbieden van Associate Degree opleidingen (AD). Het gaat hierbij om tweejarige opleidingen die qua niveau tussen mbo 4 en hbo bachelor in zitten. Deze opleidingen worden afgesloten met een wettelijk erkend diploma. Vanuit het bedrijfsleven is er een grote behoefte aan mensen met dit opleidingsniveau. Studenten met een Associate Degree zijn direct klaar voor de arbeidsmarkt of kunnen instromen in het derde studiejaar van de bijbehorende hbo-bacheloropleiding

  Favorieten

  Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.