Lesgeld / Cursusgeld

Op de website van DUO vind je meer informatie over het hoe en wanneer betalen van lesgeld/cursusgeld.

MBO Studentenfonds

Studenten uit vier verschillende doelgroepen kunnen recht doen gelden op een vergoeding uit het Mbo-Studentenfonds. Zie reglement MBO Studentenfonds.

Studenten die betrokken zijn bij medezeggenschap en/of bestuurlijk actief zijn (doelgroep I, II)
Studenten van doelgroep I en II kunnen samen met hun loopbaandocent/mentor een formulier met motivatie indienen via het Selfserviceportal op Summa Intranet. Op basis van de tijdbesteding vindt een vergoeding in geld plaats.

Studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging hebben opgelopen (doelgroep IV)
Als alle andere mogelijkheden tot studiefinanciering verbruikt zijn zorgt het MBO Studentenfonds ervoor dat de studie niet door geldgebrek hoeft te worden afgebroken door de studiefinanciering te betalen. Studenten van doelgroep IV dienen samen met de zorgcoach of zorg coordinator van hun opleiding een formulier met een verzoek in via het Selfserviceportal op Summa Intranet.

Tegemoetkoming studiekosten voor doelgroep III (alleen voor BOL-studenten jonger dan 18 jaar)
Voor gezinnen met minimale financiële middelen bestaat de mogelijkheid een tegemoetkoming van de studiekosten aan te vragen. Studiekosten van bijvoorbeeld boeken, laptop of bedrijfskleding worden vergoed. Elke aanvraag wordt begeleid door de loopbaandocent of mentor. Zie reglement MBO Studentenfonds. Ga bij twijfel het gesprek aan met je loopbaandocent/mentor.

Een aanvraag kan ingediend worden zodra je bericht hebt van je opleiding met de (nieuwe) leermiddelenlijst. Toekenning en verstrekking van leermiddelen op basis van vouchers/e-mails van leveranciers vindt binnen enkele werkdagen plaats. Er worden geen facturen van studenten/ouders vergoed.

Deze regeling van het MBO Studentenfonds is alleen toegankelijk voor studenten jonger dan 18 jaar die een voltijd opleiding volgen. Stichting Leergeld uit jouw woonplaats doet onderzoek naar de financiële situatie van het gezin waarvan jij deel uitmaakt.  Deze Stichting Leergeld geeft een verwijsbrief af waarmee jij contact kan opnemen met je loopbaandocent / mentor die samen met jou de digitale aanvraag doet. Weet je nog niet wie je loopbaanbegeleider/mentor is, neem dan contact op met de administratie van de school waarbij je bent aangemeld. Klik hier voor alle contactgegevens

Neem zo snel mogelijk contact op met Stichting Leergeld in jouw gemeente voor ondersteuning en voorbereiding van de aanvraag. Hier vind je meer informatie.

Studenten van 18 jaar en ouder en deeltijdstudenten (BBL)
Deze studenten komen niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de studiekosten vanuit het MBO Studentenfonds omdat deze studenten recht hebben op studiefinanciering. BOL-studenten van 18 jaar en ouder hebben recht op een basisbeurs, aanvullende beurs en kunnen eventueel een aanvullende lening afsluiten. BBL-studenten ontvangen een salaris en hebben dus ook géén recht op een tegemoetkoming. 

Vangnetconstructie
Summa College wil voorkomen dat studenten afzien van een opleiding óf stoppen met hun opleiding vanwege financiële problemen. Hiervoor is een vangnetconstructie bedacht. Als een BBL-student geen of weinig salaris ontvangt of een 18+ BOL-student extra ondersteuning nodig heeft, kan de student samen met de loopbaandocent/mentor een aanvraag met motivatie en toelichting van de financiële situatie, indienen bij sbanoodfonds@summacollege.nl .

Vervolg procedure na indiening
De aanvraag wordt ingediend, jij ontvangt op je school e-mailadres een ontvangstbevestiging en daarna de uitslag van de beoordeling van de aanvraag.
Bij een positief besluit ontvang je van de leveranciers van de aangevraagde leermiddelen een e-mail over de wijze waarop de bestelling kan worden gedaan. Er hoeft geen geld te worden voorgeschoten, er wordt géén geld overgemaakt aan de aanvrager. Er worden geen facturen achteraf vergoed. De toegekende leermiddelen zijn op naam verstrekt en alleen door de aanvrager te bestellen.

Vragen

Heb je een algemene vraag met betrekking tot betalingen? Stuur dan een e-mail.

 

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.