Het Summa College gebruikt QR-codes om documenten in te voeren in ons studentenregistratiesysteem.

U heeft waarschijnlijk deze QR-code gescand en doorgezet naar een zoekopdracht in een browser. Op basis van de tekst in de QR-code werd u naar deze pagina van het Summa College geleid.

Deze pagina is bedoeld om te informeren dat de QR-codes op Summa-documenten uitsluitend bedoeld zijn voor intern gebruik door de studentenadministratie.

Wij vragen u dan ook de actie uit te voeren die met u is gecommuniceerd. In vrijwel alle gevallen gaat het om ondertekenen en retourneren van een document.

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Dienst IT
Summa College

Summacollege#STD-DOC

Summa College#STD_DOC#

summa college#std_doc#