In de onderwijs- en examenregeling (OER) vind je informatie over de opzet en uitvoering van het mbo-onderwijs en de examens bij het Summa College. Studenten die al bij het Summa College studeren kunnen met vragen ook terecht bij de loopbaanbegeleider.

Welk OER je nodig hebt, hangt af van het schooljaar waarin je bent begonnen met je studie. Ben je bijvoorbeeld in augustus 2018 aan je opleiding begonnen, klik dan op OERen schooljaar 2018-2019 en zoek daarna het OER van jouw opleiding.


Mogelijke afwijkingen in OER in verband met de coronacrisis

De coronacrisis heeft invloed op onderwijs en examinering. Lees hieronder hoe.

Onderwijsprogramma

In het OER vind je een overzicht van je onderwijsactiviteiten. Te lezen is wat je in welke periode gaat doen, hoeveel tijd hier aan wordt besteed en of het op school of in een bedrijf is. Door de coronacrisis zal het niet mogelijk zijn om alle onderwijsactiviteiten uit te voeren zoals die in je OER zijn gepland. Zo heb je meer online lessen, kunnen onderdelen naar een andere periode worden verschoven en is het mogelijk dat je niet of maar gedeeltelijk terecht kunt bij een bedrijf voor je BPV. In dit laatste geval zoeken we samen met je naar een vervangende activiteit. Het aantal uren dat je les krijgt op school, je BPV hebt of aan zelfstudie besteedt (hoofdstuk 6 in de oer) kan door de aanpassingen anders uitvallen. Summa doet dit binnen de ruimte die het ministerie van OCW ons geeft.

Jouw school kijkt regelmatig of er aanpassingen nodig zijn in het onderwijsprogramma. Daarbij is een uitgangspunt dat je praktijklessen op school plaats vinden. We informeren je tijdig over de veranderingen in je onderwijsprogramma door middel van je rooster. Ook je mentor, docent of loopbaanbegeleider kan je informeren over de wijzigingen.

Examenprogramma

In het OER vind je ook een overzicht van de examens die afgenomen worden voor jouw opleiding. Deze examens moeten voldoen aan de eisen van de overheid. Door de maatregelen vanwege de coronacrisis is het ook dit schooljaar niet mogelijk om alle examens uit te voeren zoals die zijn gepland.

De opleidingsteams van de opleidingen hebben gekeken of er voor dit schooljaar examens moeten worden aangepast. Als dat zo is moeten ook de aangepaste examens voldoen aan de eisen van de overheid. Deze eisen zorgen ervoor dat de examens voor iedere student vergelijkbaar zijn, en dat ze niet plotseling moeilijker of makkelijker worden. Om dit te garanderen worden alle gewijzigde examens beoordeeld door de examencommissie.

Als er voor jou iets verandert in de examens (tijdstip van afname, plaats van afname of manier van examineren), dan krijg je dat tijdig te horen van je mentor, docent of loopbaanbegeleider. Je examenprogramma kan dan dus afwijken van het programma zoals dat in de oer staat.

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk dat examens waarvan het resultaat niet meetelt om te bepalen of je geslaagd bent, niet standaard worden georganiseerd. Ook hierover word je geïnformeerd door je mentor, docent of loopbaanbegeleider.

Als je deze examens toch wilt afleggen en dat is organisatorisch mogelijk, dan kun je dat in overleg met mentor, docent of loopbaanbegeleider altijd doen.

Kijk voor meer informatie over examinering tijdens de coronacrisis op onze pagina Coronacrisis: de laatste updates.

We wensen je veel succes met je opleiding!

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.