Herkansingen in augustus of september

Wil je je inschrijven aan een hbo-opleiding en heb je nog herkansingen in augustus of september?

Laat je opleiding en de examenadministratie via administratie-stl@summacollege.nl weten voor welke opleiding je je per 1 september van het komend studiejaar wil inschrijven.*

 

Ik wil mij inschrijven voor een hbo-opleiding maar ik heb nog herkansingen in augustus of september.

Voor een inschrijving aan een hbo-opleiding geldt dat je per 1 september je MBO- diploma moet hebben behaald. Het verschilt per hbo-instelling hoe de hbo-instelling hiermee omgaat.

Met Fontys en Avans hebben wij de afspraak dat zodra de examencommissie heeft vastgesteld dat je je laatste resultaten in augustus of september hebt behaald voor het verkrijgen van je diploma wij de hbo-instelling hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.*

 

Mijn inschrijving voor mijn opleiding bij Summa College loopt af per 1 augustus van het lopend studiejaar, maar ik heb nog herkansingen in augustus of september. Wat moet ik doen?

Heb je nog herkansingen in augustus of september en hoef je alleen herkansingen af te leggen? Dan schrijf je je in als examendeelnemer voor augustus en september. Kun je geen herkansingen afleggen zonder ook onderwijs te volgen, dan schrijf je je in als student.

 

Kan ik mij ook na 1 oktober inschrijven als student aan het hbo?

Voor de meeste opleidingen moet je voor 1 september zijn ingeschreven en voor inschrijving moet je aan alle toelatingsvoorwaarden hebben voldaan. Belangrijke toelatingsvoorwaarde is dat je je MBO-4 diploma moet hebben behaald.

Soms kun je ook per 1 februari starten. Over inschrijving voor hbo-opleidingen op andere data dan per 1 september vind je hier nadere informatie.

 

* of je je nog openstaande herkansingen behaalt, is natuurlijk aan jou. Jouw opleiding helpt je hier zo goed mogelijk bij. Heb je nog veel herkansingen open staan of heb je herkansingen voor vakken die je lastig vindt, dan kan het natuurlijk zijn dat je je diploma niet op tijd voor de start van de hbo-opleiding van jouw keuze behaalt. Kijk dan ook eens hier voor alternatieve startmomenten in het hbo.