Het Summa College streeft er iedere dag naar om jou het beste uit jezelf te laten halen. Toch kan het zo zijn dat je niet tevreden bent over iets binnen de school. Aangezien wij graag onze dienstverlening willen verbeteren, willen wij van jou weten waar je niet tevreden over bent.

Wil je een klacht indienen? Dan is het belangrijk om eerst te lezen hoe dat werkt bij het Summa College. Lees hiervoor het overzicht klachtenregelingen (pdf) en onderstaande informatie goed door.

 

Klachten ongewenste omgangsvormen

Voor wat betreft meldingen over sociale veiligheid, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van jouw school. Zij kunnen je verder helpen en eventueel doorverwijzen.

 

Klachten over ongebruikte leermiddelen

Als er aantoonbaar minder dan 25% van de inhoud van het verplicht aangeschaft boek of licentie gebruik is gemaakt, dan kun jij of een klasgenoot namens de klas het webformulier ‘Ongebruikte leermiddelen’ invullen. Er is een kans dat je de gemaakte kosten voor dat leermiddel vergoed krijgt. Hier is meer over te lezen in Regeling ongebruikte leermiddelen.

 

Klachten over het bindend studieadvies

Studenten krijgen halverwege hun eerste schooljaar een bindend studieadvies. Als je het niet eens bent met je bindend studieadvies kun je binnen 2 weken via via dit formulier beroep aantekenen bij de externe Commissie van Beroep voor de Examens. Deze Commissie zal na het houden van een hoorzitting binnen 20 werkdagen uitspraak doen. Het reglement van de Commissie vind je  hier (pdf).

 

Klachten over examens

Als je het niet eens bent met een besluit van de Examencommissie kun je binnen 10 schooldagen bezwaar indienen bij de Examencommissie via dit formulier. De Examencommissie zal binnen 10 schooldagen een besluit nemen op het bezwaar. Als je het niet eens bent met dit besluit op bezwaar is het mogelijk om binnen 10 schooldagen via het formulier aan de linkerkant van deze pagina beroep aan te tekenen bij de externe Commissie van Beroep voor de Examens. Deze Commissie zal na het houden van een hoorzitting binnen 20 werkdagen uitspraak doen. Het reglement van de Commissie vind je hier (pdf).

 

Klachten over ernstige misstanden

Door middel van de zogenaamde klokkenluidersregeling kun je beschermd melding maken van een vermoeden van een misstand binnen het Summa College.

De regeling heeft betrekking op maatschappelijke situaties waarbij het milieu, de veiligheid of gezondheid van personen en/of organisaties in gevaar zijn. Ook als er sprake is van een strafbaar feit, overtreding van de wet of onethisch gedrag kun je dat melden via deze regeling. Hoe je een vermoeden van een misstand meldt en welke procedure daarop volgt, lees je in de klokkenluidersregeling (pdf).

 

Overige klachten

Wij vinden het belangrijk dat je in eerste instantie in gesprek gaat met diegene binnen het Summa College die direct betrokken is bij de betreffende situatie. Als jullie hier samen niet uitkomen kun je de melding via dit klachtenformulier voorleggen aan de directeur van je school die dit binnen 10 schooldagen zal afhandelen.

Mocht je ook dan niet tevreden zijn met de afhandeling van je melding, kun je  via het formulier aan de linkerkant van deze pagina een formele klacht indienen bij de Klachtencommissie die binnen 14 weken de klacht zal afhandelen. Het reglement van de Klachtencommissie vind je hier (pdf).

 

Klachtenformulier

Voor het indienen van een formele klacht, een bezwaar of om in beroep te gaan tegen een besluit maak je gebruik van dit klachtenformulier.

Als je advies nodig hebt bij het kiezen van de juiste procedure of hulp kunt gebruiken bij het invullen van het klachtenformulier kun je terecht bij de afdeling Hulp bij studiekeuze (040 269 44 44studiekeuze@summacollege.nl, Sterrenlaan 10 Eindhoven) óf jouw eigen loopbaanbegeleider.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Een klacht indienen heeft nooit invloed op de begeleiding of de beoordeling van je studie.