Aanmelden met onvoldoende vooropleiding

Wil je een opleiding beginnen maar heb je geen of niet het juiste diploma? In een uitzonderlijk geval kun je tóch starten met de opleiding.

Als je de mogelijkheid hebt, is het altijd beter om een diploma te behalen. Hieronder lees je meer over wat je moet doen in jouw situatie. Staat jouw situatie er niet bij of kom je er niet uit? De studievoorlichters van Hulp bij studiekeuze helpen je verder.

 

Ik heb mijn vooropleiding niet afgerond met een diploma of stap tussentijds over van een andere mbo-opleiding

Het Summa College staat open voor studenten zonder diploma, maar is wel kritisch bij de toelating. Je wordt gestimuleerd om eerst een diploma te behalen. Als je zonder diploma toch naar het mbo wilt, is het belangrijk dat je een positief advies krijgt van je voorgaande school.

In een uitzonderlijk geval, en na onderstaande procedure, zou je toch kunnen starten met de opleiding van je keuze in deze situaties:

  • Je zat het afgelopen of vorige schooljaar op het vmbo en hebt geen diploma of geen overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo behaald.
  • Je zat het afgelopen jaar niet op school en hebt geen juiste vooropleiding.
  • Je komt van een ander mbo en hebt je vooropleiding (vmbo) niet afgerond.
  • Je komt van het voortgezet speciaal onderwijs en hebt je diploma/IVIO-certificaten en B-examens behaald.

Procedure
De teamleider van de opleiding beoordeelt je aanmelding. Het kan voorkomen dat je aanvraag direct wordt afgewezen en dat je niet kunt starten met de opleiding. Als je niet direct wordt afgewezen, ontvang je na je aanmelding een e-mail waarin staat welke aanvullende gegevens je moet aanleveren. Het kan zijn dat je een test moet maken. Op basis hiervan word je mogelijk uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. De teamleider van de opleiding besluit of je wordt toegelaten. Een positief besluit geldt alleen voor de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld.

 

Ik kom uit het buitenland, met of zonder diploma

Als je uit het buitenland komt of nog maar kort in Nederland woont, willen we weten waar je goed en minder goed in bent. Dit geldt ook als je van Summa Plus (VOAT) of Eerste Opvang Anderstaligen van het Stedelijk College (Eindhoven) of De Cajuit (Helmond) komt.

Omdat de lessen in het Nederlands worden gegeven, is het belangrijk dat je de taal goed beheerst. Er is de mogelijkheid om vooraf extra les in Nederlands te krijgen. Onze studievoorlichters kunnen je er alles over vertellen via 040 269 4444. Na je aanmelding ontvang je een brief waarin precies staat welke gegevens we van je willen ontvangen om je niveau te kunnen beoordelen.

 

Ik heb niet het gevraagde diploma van een vooropleiding


Het kan zijn dat je van het vmbo komt en wel een diploma hebt, maar dat dit niet het juiste diploma is om te kunnen starten met de opleiding van je keuze. Je hebt bijvoorbeeld vmbo basis afgerond en wilt een niveau 4 opleiding gaan doen. In dit geval kun je niet toegelaten worden tot de opleiding van je keuze.

Als je een diploma hebt, kom je niet in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Je ontvangt een brief waarin je afgewezen wordt, maar je bent wel welkom bij een opleiding van een ander niveau dat aansluit bij je diploma.

Op deze pagina vind je alle wettelijke vooropleidingseisen en kun je zien met welk diploma je toelaatbaar bent. Je kunt ook contact opnemen met onze studievoorlichters via 040 269 4444.

 

Vraag hulp aan onze studievoorlichters

Staat jouw situatie er niet bij of kom je er niet uit? De studievoorlichters van Hulp bij studiekeuze helpen je verder.