Stilstaan is geen optie

Mariëlle van der Borght is docent praktijk meubel maken bij Summa Wonen & Design in Veldhoven. Ze wordt blij van enthousiaste studenten én een fijne samenwerking met het bedrijfsleven.

Zoals mijn collega Niels van Dalen hier verschillende malen heeft beschreven, werken we als instelling voor beroepsonderwijs nauw samen met ondernemers in de meubel- en interieurbranche.

Natuurlijk doe ik het als docent meubel maken bij Summa Wonen & Design in Veldhoven voor ‘mijn’ studenten. Ik geef ze graag een mooie - bij voorkeur een laagvliegende - start in hun loopbaan. Van het contact met het bedrijfsleven leef ik ook altijd op. Wat is het toch mooi om - in de praktijk – met vakmensen inhoudelijke gesprekken te voeren.

Zelf geef ik onder meer les aan bol-studenten op niveau 2. En dat wil ik graag ook goed doen. Nu en in de toekomst. Vandaar dat we als onderwijs eigenlijk in een continuproces van vernieuwing zitten. Regelmatig kijken we of onze aanpak goed aansluit bij de actuele inzichten in de branche. Stilstaan is geen optie.

We zijn de afgelopen tijd nadrukkelijk bezig geweest met een ietwat andere lesinsteek. Wij vinden een goede beroepshouding zeker zo belangrijk als andere pedagogische zaken. En die beroepshouding is wel een punt. Want intrinsieke motivatie is bij studenten op niveau 2 een dingetje, ze hebben het niet allemaal van nature.

Veel theorie is ook niets voor mijn studenten. Vandaar dat we alweer een tijd projectmatig werken. We proberen de studenten opdrachten te laten doen, waardoor ze trots kunnen zijn op wat ze gemaakt hebben. Iets dat ze enthousiast maakt. En gemotiveerd. Binnen die filosofie past ook een goede beroepshouding. Want op tijd komen, afspraken nakomen, vragen stellen, spontaan collega's te hulp schieten, dat zijn basisvaardigheden.

We horen van onze achterban, de bedrijven, dat ze deze skills ook belangrijk vinden. Het liefst zouden we willen dat deze vaardigheden, en dan ook andere 21th century skills, onderdeel worden van het examen. Dat lijkt voorlopig niet mogelijk. Maar hoop doet leven, toch?

Wij leiden graag goed gekwalificeerde werknemers op. En ik denk dat we aardig op weg zijn. Samen met het bedrijfsleven.

Tot de volgende keer!

Mariëlle van der Borght