Rapportages

Het Summa College brengt de sterke en zwakke punten van het onderwijs van de eigen scholen in beeld. Elke school maakt iedere vijf jaar een zelfevaluatie die leidt tot verbeteracties. De scholen brengen ook de kwaliteit van de examinering in beeld. Dit gebeurt jaarlijks. 

Ook de overheid is geïnteresseerd in de kwaliteit van ons onderwijs en van de examinering. Onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

2020
Jaarverslag 2020 (inclusief jaarrekening) 

2019
Jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening) 

Stichting beheer Activa

Stichting Beheer Activa ROC Summa College (verder SBA) is eigenaar en verhuurder van nagenoeg alle door Summa College gebruikte (onderwijs) gebouwen en terreinen. Tevens biedt SBA in bepaalde gevallen, via een daartoe gevormd noodfonds, financiële steun aan studenten voor de kosten van een opleiding bij het Summa College. Voorwaarde is dat de student zonder deze steun de opleiding niet zou kunnen volgen.

2020
Jaarrekening 2020 SBA

2019
Jaarrekening 2019 SBA 

 

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.