Ervaringsweek een groot succes: de stap tussen speciaal onderwijs en mbo verkleinen

Gepubliceerd op: 07 februari 2023

Onderwijs

Ervaringsweek VSO Summa Plus

Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) uit de regio is er op het Summa College een ervaringsweek georganiseerd. Het was een pilot met als doel om de stap tussen speciaal onderwijs en mbo te verkleinen.

“We merken dat voor leerlingen uit speciaal onderwijs de stap naar een mbo-opleiding vaak nog te groot is. Om de leerlingen beter te laten landen in het mbo zijn we deze pilot gestart”, aldus Monique van der Kleijn, directeur van Summa Plus.

Enthousiaste leerlingen

Vso-leerlingen melden zich bij verschillende opleidingen aan voor meeloopdagen. Zes leerlingen kiezen ervoor om een kijkje te nemen bij de opleiding onderwijsassistent. De docenten die de mini-lessen geven, kunnen op veel enthousiasme rekenen. “Volgend jaar schrijf ik me in voor deze opleiding” en “ik heb een goede indruk van de school gekregen, het was een fijne leerzame dag”, klinken de reacties van de leerlingen wanneer hen aan het einde van de dag naar hun mening wordt gevraagd. Een vso-leerling stelt daarop de vraag terug of ze niet als een ‘irritante groep autisten’ worden gezien. “Helemaal niet zelfs”, luidt daarop het antwoord.   

Onverwachte situaties

Aan het einde van de dag wordt het nut van de ervaringsweek meteen duidelijk. De eerste meeloopdag is drie kwartier eerder klaar en dat zorgt voor een spannend moment bij de leerlingen. Want hoe komen ze thuis? De reisplannen zijn vooraf nauwkeurig uitgedokterd, maar vallen nu in het water. “Wat de leerlingen hiervan leren is dat ze dan even kunnen wachten in de aula, of dat ze misschien wel een bus eerder kunnen nemen”, vertelt Marc Oldenburg, directeur van vso-school De Korenaer.

Docenten delen kennis

Naast het feit dat docenten en leraren van de verschillende typen onderwijs deze week bij elkaar meelopen in de lessen, is er in het midden van de week een kennissessie georganiseerd. In deze kennissessie waarin docenten van de verschillende scholen terugblikken, komt het voorbeeld nog een keer ter sprake. “Bij ons zijn leerlingen gewend in een vast rooster te zitten; tussenuren of kortere dagen komen bij ons nooit voor”, aldus een vso-docent. “Daarom is het prettig dat ze tijdens deze ervaringsweek al op zulke situaties worden voorbereid”, vult Van der Kleijn daarop aan. Vso-leerlingen moeten leren om te gaan met ‘vrijere’ situaties, geen toezicht in de pauze is daarvan een voorbeeld, bevestigt een docent uit het vso.

De kennisdeling levert interessante inzichten op. Zo wordt bijvoorbeeld geopperd om in het vso te experimenteren met ‘gecontroleerde chaos’ terwijl er binnen het mbo iets meer structuur gevraagd wordt. “We moeten elkaar in het midden treffen zodat de hobbels op het pad voor de vso-leerling zoveel mogelijk vooraf zijn weggenomen”, aldus Oldenburg.

De pilot ‘ervaringsweek vso’ is volgens alle betrokkenen zeer geslaagd. In totaal liepen zo’n 115 leerlingen vanuit verschillende vso-scholen mee. Het idee is om deze ‘ervaring’ volgend schooljaar te continueren. In welke vorm wordt nog bekeken na evaluatie met betrokkenen.  

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag