Summa College maakt een gezamenlijke vuist binnen project Samen Slim

Gepubliceerd op: 01 februari 2023

Onderwijs

Summa College maakt een gezamenlijke vuist binnen project Samen Slim

De alsmaar toenemende arbeidsmarkttekorten in de zorg vragen om nieuwe, slimme oplossingen. Daarom heeft het Summa College zich aangesloten bij het project Samen Slim, een samenwerkingsovereenkomst tussen zes welzijnsorganisaties, Archipel, Lunet, SWZ, Sint Annaklooster, Stroomz en Vitalis en onderwijsinstelling Fontys Hogescholen.

De vraag naar nieuwe medewerkers binnen de sector zorg en welzijn is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Mensen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. De vergrijzing heeft grote impact op de volksgezondheid en de zorg. “Hierdoor staan we voor een enorme maatschappelijke uitdaging waar we als Summa College een bijdrage aan moeten en kunnen leveren. Het is cruciaal dat we niet alleen meer kijken binnen de muren van de eigen instelling maar met elkaar de verbinding aangaan. Het onderwijs en de praktijk moeten nog meer als voorheen de krachten bundelen”, benadrukt projectleider Jolanda van den Bersselaar van het Summa College.

Zorgmedewerkers van de toekomst

De samenwerkende organisaties binnen het project Samen Slim willen onder meer de regio aantrekkelijker maken en op een slimme manier nieuwe medewerkers werven en uitstroom tegengaan. “Onze studenten binnen de opleiding Summa Zorg zijn de zorgmedewerkers van de toekomst. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, onze studenten nog breder op te leiden, kunnen we impact maken en arbeidsmarkttekorten nu en in de toekomst oplossen. Niet alleen binnen de zorg maar in diverse branches. Daar ben ik van overtuigd. Ik hoop dan ook dat er meer slimme samenwerkingsovereenkomsten volgen”, aldus Van den Bersselaar.

Concreet

Wat gaan de diverse instellingen binnen het project Samen Slim nu concreet doen? Ze gaan slimmer ontwikkelen, slimmer aantrekken en slimmer organiseren. En dat doen ze door middel van drie werkpakketten. “Zo wordt er gewerkt aan een online leerplatform potentiele zorgmedewerkers terecht kunnen voor aanbod op het gebied van leren en ontwikkelen in zorg en welzijn in de regio. Dit sluit perfect aan bij de visie van het Summa College; ‘een leven lang leren’. Daarnaast wordt er goed gekeken naar de ‘zorgmedewerker van de toekomst’. Over welke skills moet deze beschikken? Als we nog beter in beeld hebben wat voor competenties en vaardigheden er gevraagd worden van onze studenten, dan kunnen we de opleiding hierop aanvullen. Met een goed gevulde rugzak vinden onze studenten een nog betere aansluiting op de praktijk. Tenslotte kijken we ook naar een nieuwe vorm van opleiden binnen het slimmer organiseren.

Transvorm is een samenwerkingsverband van werkgevers in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Samen hebben zij een Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT) ontwikkeld. Doel hiervan is het versterken van de verbinding tussen regionale organisaties, om zo met elkaar te werken aan vernieuwende oplossingen voor het groeiende arbeidsmarktprobleem. In Zuidoost-Brabant is aanvullend het project ‘Samen Slim’ opgezet. Dit is een intensievere samenwerking tussen zes zorg en welzijnsorganisaties – Archipel, Lunetzorg, SWZ, Sint Annaklooster, Stroomz en Vitalis – en onderwijsinstellingen ROC Summa College en Fontys Hogescholen. De organisaties kijken over de grenzen van hun eigen organisatie heen voor nieuwe vormen van samenwerking met impact. Met het project Samen Slim geeft de regio Zuidoost-Brabant een impuls aan drie ontwikkellijnen van RAAT: Samen slimmer ontwikkelen, Samen slimmer aantrekken en Samen slimmer organiseren. 

Summa College - Samen Slim - Logo EU - EFROSamen Slim wordt gesteund door Europese Unie en het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag