Rapportages en verslagen

Rapportages

Het Summa College brengt de sterke en zwakke punten van het onderwijs van de eigen scholen in beeld. Elke school maakt iedere vijf jaar een zelfevaluatie die leidt tot verbeteracties. De scholen brengen ook de kwaliteit van de examinering in beeld. Dit gebeurt jaarlijks. 

Ook de overheid is geïnteresseerd in de kwaliteit van ons onderwijs en van de examinering. Onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Jaaroverzicht 2023

Ieder jaar maakt Summa een jaaroverzicht. Een compleet beeld met verhalen uit al onze sectoren waarbinnen wij actief zijn. Dit is Summa. Hier staan we voor. Dit vinden wij belangrijk. Hierin ligt onze kracht. Lees de verhalen nog eens, bekijk de video’s. Herbeleef 2023!

Summa College in woord en beeld 2023

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2023 (inclusief jaarrekening)
Jaarverslag 2022
 (inclusief jaarrekening) 

Stichting beheer Activa

Stichting Beheer Activa ROC Summa College (verder SBA) is eigenaar en verhuurder van nagenoeg alle door Summa College gebruikte (onderwijs) gebouwen en terreinen. Tevens biedt SBA in bepaalde gevallen, via een daartoe gevormd noodfonds, financiële steun aan studenten voor de kosten van een opleiding bij het Summa College. Voorwaarde is dat de student zonder deze steun de opleiding niet zou kunnen volgen.

Jaarrekening 2023 SBA
Jaarrekening 2022 SBA