Overige onderwijsbenodigdheden

Summa Veiligheid

Overige onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik

 

Basisuitrusting school

De opleidingen van Summa Veiligheid bestaan voor een groot gedeelte uit praktijklessen. De basisuitrusting (kleding en artikelen) die je nodig hebt om deze lessen te volgen, worden door het Summa College ter beschikking gesteld.

 

Onderwijsbenodigdheden waarover je moet beschikken

In de veiligheidsbranche moet je voorzien zijn van de goede werkkleding en werkschoenen. Het Summa College bepaalt de specificaties (bijvoorbeeld zwarte jeans, boksbitje of zaalschoen), maar je mag zelf kiezen waar je de onderwijsbenodigdheden koopt. Om welke kleding en artikelen het gaat, lees je hieronder. 

 

Vrijwillig aan te schaffen onderwijsbenodigdheden

Het is handig om ook zelf een deel van deze kleding en artikelen in huis te hebben, zodat je ook thuis en op het stagebedrijf kunt oefenen aan je vakvaardigheden. In samenwerking met onze leveranciers hebben we voor de benodigde en eventueel extra kleding en artikelen een pakket samengesteld. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je deelnemen aan een pasdag. Voor aanvang van de opleiding nodigen we je hiervoor uit. Heb je bepaalde kleding en artikelen al in je bezit? Dan hoef je die natuurlijk niet nog een keer aan te schaffen.

Je vindt in jouw leermiddelenlijst op mbowebshop.nl precies welk pakket je nodig hebt. In juni ontvang je hierover een e-mail. Je vindt ze ook hier: 

 

Sportmedisch onderzoek bij VeVa-opleidingen

Voor toelating tot de VeVa-opleidingen is een sportkeuring vereist, waarbij wordt nagegaan of zonder problemen kan worden voldaan aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding. Het Sportmedisch onderzoek dient door jouzelf gepland en betaald te worden. Na plaatsing op de opleiding informeren we je hierover. Meer informatie kun je ook lezen op  deze pagina van Defensie. Het kan zijn dat jouw zorgverzekering (een deel van) de kosten vergoedt, als je aanvullend verzekerd bent voor 'sportmedisch onderzoek'.

 

Extra activiteiten en faciliteiten 

Naast de kosten voor de genoemde uitrusting en benodigdheden kunnen er extra activiteiten en faciliteiten worden aangeboden, bijvoorbeeld bedrijfsbezoeken en excursies. Deze activiteiten en faciliteiten hebben een meerwaarde, maar zijn vrijwillig en niet noodzakelijk voor het volgen van de opleiding en het behalen van een diploma. 

 

Zorgen over de schoolkosten? 

Als je financieel niet in staat bent om de schoolkosten te betalen, dan kun je hulp krijgen vanuit het MBO Studentenfonds en/of de Stichting leergeld.