Binnen Summa: draag een mondkapje

(English below)

We willen graag dat iedereen bij Summa op een veilige manier naar school kan gaan. Daarom vragen we je om vanaf dinsdag 6 oktober een mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen in onze gebouwen. 
 

Dringend advies: draag een mondkapje bij Summa als je je verplaatst 

 

Doe dus een mondkapje op zodra je een Summa-gebouw binnenkomt. Je kunt hem weer afdoen als je op je bestemming in het gebouw bent aangekomen en zit. In het theorielokaal, bijvoorbeeld, of in de kantine. Ben je aan het werk in een praktijklokaal, houd dan je mondkapje op.

Voor studenten die in één van onze horeca- of retailomgevingen werken (zoals de bakkerswinkel, de kantines of het restaurant) geldt al vanaf 1 oktober de verplichting om een mondkapje te dragen tijdens het werk. Ook bij andere opleidingen gelden soms al maatregelen ten aanzien van het (verplicht) dragen van een mondkapje. Die blijven gewoon van kracht. 
 

Mondkapje vergeten? 

Vraag er een bij de facilitair medewerker die bij de ingang van het gebouw staat.  
 

Hoe gebruik je een mondkapje goed?

Het is belangrijk dat je een mondkapje volgens de richtlijnen gebruikt. Bij onveilig gebruik neemt het risico op besmetting namelijk eerder toe dan af. Volg voor het juiste gebruik van een mondkapje deze instructies.  

Volg de richtlijnen van het RIVM 

Maatregelen om verspreiding te voorkomen: 

  • Was vaak je handen met water en zeep, daarna handen goed drogen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Op deze pagina vind je ze allemaal.  

---------------------------------------

Starting Tuesday 6 October we strongly advise you to wear a face mask when you move around in our buildings.
 

Urgent advice: Wear a face mask when moving around our buildings!

So put on a face mask as soon as you enter a Summa building. You can take it off again once you have arrived at your destination and are sitting in the building. At your workplace, for example, in the classroom or the canteen.
 

Students working in in one of our catering or retail environments (such as the baker's shop, canteens or restaurant) are obliged to wear a face mask when working in the learning environment from October 1st. At other study programs, measures sometimes already apply with regard to the (compulsory) wearing of a mouth mask. They remain in effect.
 

Forgotten a mask?

Ask the facilities staff member at the entrance to the building for one.
 

How to use a face mask properly?

It is important that you use a mask according to the guidelines. Unsafe use increases rather than decreases the risk of contamination. For the correct use of a face mask, follow the instructions from the government.
 

Follow the guidelines of the RIVM

Measures to prevent spread: 

  • Wash your hands often with soap and water, then dry hands thoroughly.
  • Cough and sneeze into the inside of your elbow.
  • Use paper tissues to blow your nose and then throw it away.
  • Do not shake hands.
  • Keep 1.5 meters (2 arm lengths) away from others.

You will find them all on this page.  

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.