‘Leren, zoals het leven zelf, volgt geen rechtlijnig pad’

Stel je eens voor dat studenten kunnen ontdekken waarin ze uitblinken, dat ze hun passie kunnen najagen en de kans krijgen om met de nieuwste technologieën te werken. "We zijn vastbesloten om onze studenten optimaal voor te bereiden op de dynamische wereld waarin we leven, leren en werken. Dit betekent dat vernieuwing cruciaal is voor onze onderwijsinstelling," vertelt Renate Reijmers, waarnemend bestuurder bij Summa College. Echter, vernieuwing bij het Summa College is niet louter een taak voor de instelling; het is een gezamenlijke inspanning met onze studenten. Gedurende het schooljaar 22/23 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest waardevolle en minder waardevolle ervaringen van onze studenten.

Summa College - Practoraat Relationeel Werken - Leren, zoals het leven zelf, volgt geen rechtlijnig pad

In totaal hebben 152 studenten, verdeeld over vijf verschillende Summa-locaties en opleidingsniveaus, hun perspectieven gedeeld in meer dan 80 openhartige interviews. Daarin belichten ze de waardevolle en de minder waardevolle aspecten van hun tijd bij Summa. "We waren niet enkel geïnteresseerd in hun ervaring met het onderwijs, maar vooral in wat voor hen van essentieel belang is om effectief te kunnen leren," licht practor en docent Hans Panjoel toe.

Onderwijs voor de toekomst

Dit onderzoek maakt deel uit van het practoraat 'Relationeel werken in een onderwijsorganisatie,' dat in 2021 van start is gegaan. Doel: het Summa College omvormen tot een plek waar studenten zichzelf kunnen ontdekken in een veilige omgeving, uitgedaagd worden en hun talenten kunnen ontwikkelen. "Dit is een ambitieuze doelstelling, en we begrijpen dat deze transformatie niet van de ene op de andere dag kan plaatsvinden. Echter, om ons werk effectief te kunnen doen en onze studenten optimaal te laten leren, moeten we blijven aansluiten bij wat zij waardevol vinden. De resultaten van dit onderzoek zijn dan ook van onschatbare waarde," aldus Reijmers.

Resultaten

De resultaten bevestigen dat het Summa College op de juiste koers zit. De bevindingen zijn onderverdeeld in negen thema's: persoonlijk onderwijs, onderlinge interactie, lesmethoden, vakinhoud, flexibiliteit, praktische toepassing, roosters, communicatie en ICT-systemen. Panjoel: "Studenten beschouwen persoonlijk onderwijs als buitengewoon waardevol; dit steekt met kop en schouders boven de rest uit. Veel studenten voelen zich gezien en gehoord, en daar zijn we trots op. Tegelijkertijd is er nog ruimte voor verbetering. Goed onderwijs is persoonlijk en gaat verder dan alleen studieresultaten. Leren is, net als het leven zelf, een kronkelig pad. Soms maken we snelle vorderingen, soms stuiten we op obstakels. Het vermogen om waar nodig verschil te maken, met uitleg en oprechte aandacht voor wat er speelt bij de student, is de sleutel tot succes op alle fronten. Een van de doelstellingen van Summa voor 2025 is om studenten in staat te stellen een gepersonaliseerd leertraject te volgen. Dit kan onder andere betekenen dat studenten het tempo van hun studie aanpassen, vakken volgen bij andere opleidingen of verschillende vakken op verschillende niveaus volgen. Er vinden tal van ontwikkelingen plaats om het onderwijs flexibeler te maken." De minst positieve ervaringen van Summa-studenten hebben te maken met communicatie, roosters en systemen.

Van visie naar praktijk

De toekomst van het onderwijs vraagt iets van alle medewerkers in het onderwijs. Het kan betekenen dat rollen veranderen. "Onze docenten hebben bijvoorbeeld steeds meer een coachende rol," benadrukt Reijmers, "samen met de studenten bepalen ze waar de talenten van de studenten liggen, wat ze leuk vinden en wat er mogelijk is. Bij de invulling van elke rol en functie stellen we dezelfde vragen: dragen de dingen die we waarderen en belonen bij aan het realiseren van onze visie? Dit vereist ook andere vaardigheden van ons personeel. Hier moeten we in investeren en rekening mee houden. Kortom, dit onderzoek heeft ons waardevolle inzichten gegeven in de huidige positie van het Summa College. Want de toekomst van onderwijs is dichterbij dan je denkt!"

Meer weten? Bekijk het resultatenverslag

Het resultatenverslag ‘Van Waarde, met daarin verhalen van de ondervraagde studenten, is gratis te bekijken en downloaden.

Over Summa College

Het Summa College is met 26 scholen, circa 18.000 studenten en meer dan 300 opleidingen in verschillende leerwegen en op diverse niveaus de grootste instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Zuid-Nederland. Onder hetzelfde bestuur vallen ook een middelbare school, een instituut voor volwassenonderwijs en een onderwijsinstelling voor laaggeletterden.

Dit artikel (pdf) verscheen in maart 2024 in Profiel, het vakblad voor professionals in het beroepsonderwijs.

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag     

Summa College - Hulp bij studiekeuze