Practoraat Relationeel werken


Op deze pagina vind je informatie over de onderzoeken, onderzoeksresultaten en activiteiten van ‘Practoraat Relationeel werken in een onderwijsorganisatie’. In 2021 is het practoraat door het Summa College opgericht om onderzoek te doen naar relationeel werken in het onderwijs.


Goed onderwijs is persoonlijk onderwijs

Relationeel werken is de kern van de presentiebenadering. Deze manier van werken, die afkomstig is uit de wereld van zorg en welzijn, krijgt steeds meer navolging binnen het onderwijs. Professionals die ‘relationeel werken’ verdiepen zich vanuit oprechte interesse in wie de ander is en waar zijn of haar leven over gaat. Als je de ander echt goed kent en erkent, weet je wat voor die persoon het juiste is om te doen. Goed onderwijs is persoonlijk onderwijs. Vanuit de relatie met de student kunnen we persoonlijke leerroutes vormgeven, die een bijdrage leveren aan geluk.

Persoonlijk onderwijs is onderdeel van de strategische koers van het Summa College. Een koers die hoort bij de visie dat Summa een ontmoetingsplek is waar mensen in een veilige omgeving kunnen ontdekken wie ze zijn. En waar ze worden uitgedaagd om hun talenten te ontwikkelen en zich als persoon te ontplooien.


Blogs


Publicaties

Summa College - Relationeel werken - In verbinding

In verbinding, een verkenning van relationeel werken in de praktijk van het mbo.


Summa College - Relationeel werken - Van waarde

Van waarde, een onderzoek naar de meest waardevolle en waardeloze opleidingsmomenten van Summa-studenten.


Artikel waardenwerk: Hoe relationeel werken de praktijk van het mbo kan versterkenMeer informatie

Wil je meer weten over Relationeel Werken in het onderwijs?

Neem contact op met: 

Hans Panjoel: practor en docent
Jenny Zwijnenburg
: practor en onderzoeker