Summa onderzoekt diversiteit onder studenten en medewerkers

Summa start vanuit Practoraat Relationeel Werken een onderzoek naar diversiteit in het onderwijs. Het inzicht in de verscheidenheid aan perspectieven wordt benut om bewustwording op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid binnen de organisatie te vergroten en als input voor verdere beleidsvorming met betrekking tot deze thema’s.

“Om inclusie te kunnen bevorderen is het nodig om eerst in beeld te krijgen wat ons als mensen bindt en wat onderlinge verbinding juist in de weg staat”, zegt Bennie Krol, actieonderzoeker bij Practoraat Relationeel Werken. “In dit onderzoek houden we daarom diepte-interviews met studenten en medewerkers over de hele organisatie om verschillende perspectieven inzichtelijk te krijgen. Vervolgens bekijken we welke diversiteitsaspecten en ervaringen een rol spelen in de mate waarin een medewerker of student zich thuis voelt binnen Summa.”

 

Summa College onderzoekt diversiteit onder studenten en medewerkers

 

Participatief actieonderzoek: samen met betrokken collega’s over heel Summa

Practoraat Relationeel Werken doet deze nieuwe inzichten op met participatief actieonderzoek. Dit is praktijkgericht onderzoek waarbij het in gang zetten van een verandering nét zo belangrijk is als het opdoen van kennis en inzichten. Kenmerkend bij deze methode is dat de belanghebbenden participeren in het onderzoek, een aanpak die het practoraat ook bij eerder onderzoek heeft toegepast. “De kracht van deze manier van onderzoeken, is dat we het samen doen met de collega’s die het onderwerp aangaat”, vervolgt Bennie. “Samen met onderwijsmedewerkers in verschillende rollen, verspreid over heel Summa. Het zorgt voor een groot bereik binnen de organisatie, het bevordert de betrokkenheid met dit onderzoek en het leidt tot veel mooie, waardevolle gesprekken over diversiteit en inclusie.”

Aansluitend op eerder onderzoek

Dit onderzoek is onderdeel van onderzoekslijn Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (DIG). Vanuit deze onderzoekslijn doet Practoraat Relationeel Werken onderzoek naar sociale veiligheid en inclusie in het onderwijs en hoe deze te bevorderen. Zo werken we stap voor stap toe naar een organisatie waarin we verschillen leren omarmen en oog hebben voor wat ons als mensen bindt.

“Het actieonderzoek binnen onderzoekslijn DIG is in de eerste plaatst gericht op het stimuleren, faciliteren en optimaliseren van de dialoog over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid”, zegt Rinske Broekman, docent-onderzoeker diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid bij Practoraat Relationeel Werken. “Zo ondersteunen we teams bij het voeren van dialoog, zowel onderling als in de klas. De inzichten voortkomend uit dit onderzoek dragen mede bij aan het verder verbeteren van bewustwording en de dialoog over diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid in het onderwijs.”

Wil je zelf bijdragen aan dit onderzoek door enkele interviews af te nemen bij studenten of collega’s? Of kun je hulp gebruiken bij DIG-vraagstukken in jouw team of op jouw locatie? Laat het weten via mail: practoraatrelationeelwerken@summacollege.nl

Meer weten over activiteiten van Practoraat Relationeel Werken? Ga naar deze webpagina.

Maak kennis

Hulp nodig met het maken van jouw studiekeuze? Wij staan voor je klaar!

Twijfel je tussen opleidingen of weet je nog helemaal niet welke richting je op wil? Doe dan de studiekeuzest en ga in gesprek met onze studiekeuzeadviseurs. We helpen je graag op weg.

 

Doe de studiekeuzetest       Stel een vraag     

Summa College - Hulp bij studiekeuze