Rapportages

Het Summa College brengt de sterke en zwakke punten van het onderwijs van de eigen scholen in beeld. Elke school maakt iedere vijf jaar een zelfevaluatie die leidt tot verbeteracties. De scholen brengen ook de kwaliteit van de examinering in beeld. Dit gebeurt jaarlijks. 

Ook de overheid is geïnteresseerd in de kwaliteit van ons onderwijs en van de examinering. Onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

2019
Jaarverslag 2019 (inclusief jaarrekening) 

2018
Jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening)

 

Stichting beheer Activa

Stichting Beheer Activa ROC Summa College (verder SBA) is eigenaar en verhuurder van nagenoeg alle door Summa College gebruikte (onderwijs) gebouwen en terreinen. Tevens biedt SBA in bepaalde gevallen, via een daartoe gevormd noodfonds, financiële steun aan studenten voor de kosten van een opleiding bij het Summa College. Voorwaarde is dat de student zonder deze steun de opleiding niet zou kunnen volgen.

2019
Jaarrekening 2019 SBA (pdf)

2018 
Jaarrekening 2018 SBA (pdf)

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.