Rapportages

Het Summa College brengt de sterke en zwakke punten van het onderwijs van de eigen scholen in beeld. Elke school maakt iedere vijf jaar een zelfevaluatie die leidt tot verbeteracties. De scholen brengen ook de kwaliteit van de examinering in beeld. Dit gebeurt jaarlijks. 

Ook de overheid is geïnteresseerd in de kwaliteit van ons onderwijs en van de examinering. Onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van de onderwijsinspectie.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

2018
Jaarverslag 2018 (inclusief jaarekening)
Jaarrekening 2018 SBA (pdf)

2017
Jaarverslag 2017 (inclusief jaarekening)
Jaarrekening 2017 SBA (pdf)

2016
Jaarverslag 2016 (pdf)
Jaarrekening 2016
(pdf)

2015
Jaarverslag 2015 (pdf) 
Jaarrekening 2015 (pdf)

2014
Jaarverslag 2014 (pdf) 
Jaarrekening 2014 (pdf)

2013
Jaarverslag 2013 (pdf) 
Jaarrekening 2013 (pdf)

2012
Jaarverslag 2012 (pdf) 
Jaarrekening 2012 (pdf)

2011
Jaarverslag 2011 (pdf) 
Jaarrekening 2011 (pdf)

 

Stichting beheer Activa

Stichting Beheer Activa ROC Summa College (verder SBA) is eigenaar en verhuurder van nagenoeg alle door Summa College gebruikte (onderwijs) gebouwen en terreinen. Tevens biedt SBA in bepaalde gevallen, via een daartoe gevormd noodfonds, financiële steun aan studenten voor de kosten van een opleiding bij het Summa College. Voorwaarde is dat de student zonder deze steun de opleiding niet zou kunnen volgen.

Beleidsplan (pdf)
SBA Jaarrekening 2016 (pdf)
Uittreksel Kamer van Koophandel (pdf)
Statutenwijziging (pdf)

Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.